Coronavaccineringarna

Uppdaterad 1. december 2021

Samlad information om vaccineringssituationen finns på denna sida.

Tid till coronavaccineringen

Vaccinationsställena och anvisningar för ankomsten till vaccinationsstället

Målgrupp för coronavaccinering

Vaccinationsintyg

Meddelande 29.11.2021

Från början december kommer influensavaccinationerna att finnas utan tidsbokning på våra coronavaccinationspunkter. Gratis influensavaccinationer är endast för målgruppen. Vaccinationer före december är endast med tidbokning.

Observera att coronavirusvaccinationspunkter har ett begränsat antal influensavacciner och däröver kan ha kö.

Klienter på barnrådgivningar, som tillhör målgruppen kan fortfarande ansöka sig till influensavaccinationer ända till vecka 50. Vaccination mot influensa på barnrådgivningar kräver en tidbokning, vilket är möjligt genom Maisa eller barnrådgivningens telefontjänst.

Myrbackahallens sista öppetdag för coronavaccinationer är tisdagen den 30 november. Vaccinationsverksamheten centraliseras i fortsättningen till vaccinationsställen som ligger intill goda trafikförbindelser.

Alla som bokat tid till Myrbackahallen får ett sms med en ersättande tid och plats, syftet är att behålla samma vaccinationstid. I Myrbackaområdet kan vaccinationer fås centraliserat vid vaccinationsstället i köpcentret Myrmanni.

Meddelande 11.10.2021

Vanda erbjuder tills vidare inte Modernas vaccin till pojkar och män under 30 år. Vanda har enligt Institutet för hälsa och välfärds (THL) rekommendation slutat vaccinera pojkar och män som är födda år 1991 eller senare med Modernas coronavaccin.

Vid skolorna i Vanda avstod man från att vaccinera pojkar med Modernas vaccin som en försiktighetsåtgärd. I stället ges BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin och anvisningar och tidtabellen för den fortsatta vaccineringen preciseras senare.

Läs nyheter här.

Meddelande 20.9.2021

I Vanda börjar personer med kraftigt nedsatt immunförsvar vaccineras med en tredje dos coronavaccin 17.9.2021.

Institutet för hälsa och välfärd THL:s instruerar kommunerna att ge en tredje vaccindos som en del av grundvaccinationsserien åt alla som fyllt 12 år och har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.

Den tredje dosen kan ges då det gått minst 2 månader sedan den andra vaccindosen. Vid vaccinationerna används det mRNA-vaccin (Moderna Spikevax eller BiontechPfizer Comirnaty) som finns tillgängligt vid den aktuella tidpunkten.

Läs nyheten här.

Meddelande 8.9.2021

Tiden mellan coronavaccinationerna kan nu förkortas till sex veckor. Boostervaccinet kan tas 6–12 veckor + 5 dagar efter den första vaccindosen. Det kortare vaccinationsintervallet baserar sig på THL:s anvisningar 1.9. Vaccinationstiden kan ombokas om det finns lediga tider.

Ombokningen görs enklast på webben under adressen koronarokotusaika.fi. På sidorna finns det anvisningar om hur den bokade tiden kan flyttas. Vaccinationstiden kan också flyttas genom att ringa återuppringningstjänsten vid tidsbokningen för coronavaccinationer på numret 09 5844 3030 (mån.–fre. kl. 8–16). Vänligen beakta att telefonservicen kan bli överbelastad om det kommer många ombokningar.

Tid till coronavaccinering

För att vaccinera sig måste man boka tid. Vi ber er boka tid via den elektronisk tidsbokningen på webbadressen www.Coronavaccinbokning.fi. Tidsbokningen fungerar inte med webbläsaren Internet Explorer. Elektronisk tidsbokning kräver stark autentisering vid inloggning i tjänsten.

För att uträtta ärenden för en annan vuxen förutsätts en officiell fullmakt som kan ges på webbtjänsten suomi.fi. Läsa mer här.

Om det inte är möjligt att boka tid via webben kan du göra bokning per telefon som återuppringning på numret 09 5844 3030 (mån.–fre. kl. 8–16).

Tid till den första vaccinationen och boostervaccinationen kan bokas samtidigt via den elektroniska tidsbokningen eller per telefon.

När du lämnat önskemål om återuppringning på ett lyckat sätt innebär det ett löfte om vaccinationstid. Det kan emellertid ta flera dagar innan vi ringer upp dig. Det är bra att ha telefonen inom räckhåll. Vi ringer upp flera gånger.

Telefonnumret är endast avsett för målgruppens tidsbokningar och inte för andra förfrågningar, för att linjen inte ska belastas.

Nya tider öppnas i den takt man får tillgång till mer vaccin.

När det finns vaccin finns det tider som kan bokas via nätbokningen och en begäran om återuppringning kan lämnas in i telefonservicen.

När det inte finns vaccin syns inga tider i den elektroniska tidsbokningen och man kan inte lämna någon begäran om återuppringning i telefonservicen. Ni kan pröva på nytt följande dag.

Om ni är klient inom hemvården får ni information om vaccineringen av hemvårdspersonalen.

Om ni bor på ett vårdhem vaccineras ni på vårdhemmet.

Vaccinationsställena och anvisningar för ankomsten till vaccinationsstället

Med tidsbokning:

 • Varia i Sandkulla (Tennisvägen 1), mån–fre. kl. 8–16. Tillgänglighetsanpassat vaccinationsställe.
 • Köpcentret Dixi (Banvägen 11), vardagar kl. 9–17. Ingång från gatuplan mellan K-market och Burger King, 2 vån. eller köpcentret Dixis södra gavel. 2 vån.
 • Köpcentret Myyrmanni (Stenflisgränden 3), vardagar kl. 9–17. Invid restaurangen Red Onion.
 • Köpcentret Jumbo (Vandaportsgatan 3), vardagar kl. 9–17. Förbindelsegången till Flamingo, 2 våningen.

Walk in-tider, utan tidsbokning (var beredd på att köa):

 • Varia i Sandkulla (Tennisvägen 1), mån–fre 8–15. Tillgänglighetsanpassat vaccinationsställe.
 • Köpcentret Dixi (Banvägen 11), vardagar kl. 9–16. Ingång från gatuplan mellan K-market och Burger King, 2 vån. eller köpcentret Dixis södra gavel. 2 vån.
 • Köpcentret Myyrmanni (Stenflisgränden 3), vardagar kl. 9–16. Invid restaurangen Red Onion.
 • Köpcentret Jumbo (Vandaportsgatan 3), vardagar kl. 9–16. Förbindelsegången till Flamingo, 2 våningen.

Pop up -vaccinationsmottagningar Utan tidsbokning fram till den 31 december:

 • Mårtendals köpcentrum (Stenbergsvägen 4), kl. 8–15. Efter rulltrappan invid Fittness24Seven.

Med tidsbokning fram till den 31 december:

 • Mårtendals köpcentrum (Stenbergsvägen 4), kl. 8–16.

Utöver de ovanstående vaccinationsställena kan tider också finnas hos de temporära lokala pop up-vaccinationsstationer som ordnas av Vanda stad. Eventuella tider till dessa hittar du på webbsidan koronarokotusaika.fi/sv/, då det finns tider att boka.

Föreslå ett nytt ställe för en pop-up vaccinationsstation genom att svara på en enkätfråga på våra webbsidor.

Vänligen observera att du kan bli tvungen att vänta utanför en stund innan du får komma in till vaccineringen, för att vi ska kunna hålla säkerhetsavstånden på 2 meter. Du får komma in på vaccinationsstället tidigast 10 minuter före din vaccinationstid, så vi rekommenderar att du inte kommer för tidigt till vaccinationsstället för att undvika köer.

Målgrupp för coronavaccineringen

 1. Hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar covid-19 patienter samt personal och klienter på dygnet runt boende
 2. Äldre personer och personer med underliggande sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom samt personal inom social- och hälsovården
 3. Övrig befolkning

För närvarande vaccinerar vi:

 • Personer som i år fyller 12 år eller som är äldre (födda 2009 eller tidigare). Vid vaccinationstillfället ska den som vaccineras ha fyllt 12 år.
 • En minderårig kan själv besluta om vaccinering, om den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården som ger vaccinet bedömer att denna på grundval av sin ålder och utvecklingsnivå kan fatta beslut om sin egen vaccinering. Det finns inte någon åldersgräns för självbestämmanderätten, utan det görs en bedömning från fall till fall. Om den unga inte klarar av att själv besluta om vaccineringen eller om hen inte vill besluta om saken behövs ett samtycke av alla vårdnadshavare för vaccineringen. Ladda ner blanketten för samtycke, pdf

Vaccinet är avgiftsfritt.

Vaccinationsintyg

Ett nationellt vaccinationsintyg finns att tillgå på Mina kanta-sidorna från och med 26.5.2021. Även EU:s gemensamma coronaintyg kommer senare på Mina kanta-sidorna. Om du märker fel eller brister i ditt vaccinationsintyg ska du skicka dina kontaktuppgifter och önskemål om återuppringning per e-post till adressen koronarokotus@vantaa.fi.

Notera

Coronaepidemin är över först då största delen av befolkningen har vaccinerats, och därför måste vi ännu efter vaccineringen fortsätta skydda oss mot coronaviruset.

Om ni har haft coronavirusinfektion kan ni vaccineras, men gärna först 6 månader efter att symptomen har börjat.

Vaccineringstider kan bokas per telefon endast på tidsbokningsnumret för coronavaccinering och vi ber er därför att ni i frågor som gäller coronavaccineringen inte kontaktar Vanda stads övriga nummer eller service, såsom hälsostationerna, för att servicen inte ska belastas.

Vaccineringsplanen preciseras så småningom under våren, utifrån mängden vaccin som kommer in. Man har ännu inte exakta uppgifter om mängden vaccin och därför kan man inte publicera mer detaljerade planer.

För att göra vaccineringarna smidigare rekommenderas det att så många som möjligt bokar en vaccineringstid genast, då vaccineringen av den egna åldersgruppen inleds. Om man av någon anledning inte genast kan boka en vaccineringstid kan den också bokas senare.

De vaccin vi nu använder ges i två doser vid två vaccinationstillfällen. I samband med den första vaccineringen får du en tid till följande vaccinationstillfälle.

Vaccinering av personer som bor i andra kommuner: I princip vaccineras man mot corona i den egna hemkommunen. Man kan också vaccinera sig i en sådan kommun där man vistas regelbundet eller en längre tid, eller i en kommun vars hälsocentral man valt som sin vårdplats.

Vaccinering av personer utan hemkommun: Vaccinering ges om man vistas en längre tid i Finland.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter