En stor enkät om inomhusluftssymptom startar i november – hoppas att du deltar!

Det är viktigt för familjer, anställda och hela Vanda stad att inomhusluften i skolorna och daghemmen är bra. För att vi ska få en helhetsbild av eventuella symptom som beror på dålig inomhusluft kommer Vanda stad att göra en omfattande enkät i november 2018. De som deltar är stadens daghem, lågstadierna, högstadierna och Varia.  

Vad?

Mellan den 13 november och 4 december kommer vi att skicka en webbenkät om symptom beroende på inomhusluft till föräldrar till barn som vistas i skolor och daghem samt dem som vistas i Varias lokaler. Gymnasierna deltar inte eftersom de ingår i ett projekt av Aalto-universitetet som redan börjat.

Till vem?

För enkäten behöver vi svar från 40 000 personer: föräldrar, elever, studerande och anställda. Enkätlänken delas ut stegvis eftersom så många kommer att delta. För att resultaten av enkäten ska bli tillförlitliga är det viktigt att vi får svar från så många personer som möjligt. Dvs. även från familjer som inte har haft symptom.

Hur?

Enkäten görs på nätet. Svarslänken delas ut till exempel via grundundervisningens Wilma-system samt per e-post. Varje grupp får svara inom två veckor.

Varför?

Vanda stads strategiska målsättning är att inomhusluften i stadens lokaler ska bli bättre. Med hjälp av enkäten som kartlägger symptom som beror på inomhusluft får vi en helhetsbild av situationen i alla skolor och daghem.

Vem gör enkäten?

Enkäten görs av Åbo universitets Satakunta-projekt. Alla uppgifter om personers hälsa behandlas absolut konfidentiellt och personliga uppgifter avslöjas inte. Resultaten av enkäten kommer på våren 2019.

Svarstiderna

Enkäten delas ut stegvis till de olika grupperna. Vi hoppas också att man har lite tålamod om man inte är bland de första som får enkäten – en stor distribution tar tid.

  • Skolornas social- och hälsovårdspersonal 9.11.2018–23.11.
  • Skolornas och daghemmens anställda 13.11. (kl. 10) –4.12.
  • Föräldrarna till eleverna i lågstadiet 13.11. (kl. 10) –4.12.
  • Eleverna i högstadiet 19.11. (kl. 10) –2.12.
  • Varias anställda och studerande 19.11. (kl. 10) –2.12.
  • Föräldrarna till barn i daghem 4.12. (kl. 10) –6.1.
  • Vanttis anställda som arbetar i daghem och skolor, 28.11. (kl. 10) –11.12.2018

Hur får jag veta mera?

För ytterligare information: Kontakta professorn i företagshälsovård vid Åbo universitet Tuula Putus, tfn 0400 671517, tuula.putus@utu.fi
Frågor och svar om enkät

Nyheter

Twitter