En stor enkät om inomhusluftssymptom

Det är viktigt för familjer, anställda och hela Vanda stad att inomhusluften i skolorna och daghemmen är bra. För att vi ska få en helhetsbild av eventuella symptom som beror på dålig inomhusluft gör Vanda stad en omfattande enkät i november 2018. De som deltar är stadens daghem, lågstadierna, högstadierna och Varia.  

Vad?

Vi har skickat en webbenkät om symptom beroende på inomhusluft till föräldrar till barn som vistas i skolor och daghem samt dem som vistas i Varias lokaler. Gymnasierna deltar inte eftersom de ingår i ett projekt av Aalto-universitetet som redan börjat.

Till vem?

För enkäten behöver vi svar från 40 000 personer: föräldrar, elever, studerande och anställda. Enkätlänken delas ut stegvis eftersom så många kommer att delta. För att resultaten av enkäten ska bli tillförlitliga var det viktigt att vi fick svar från så många personer som möjligt. Dvs. även från familjer som inte har haft symptom.

Enkäten delades ut stegvis till de olika grupperna.

  • Skolornas social- och hälsovårdspersonal
  • Skolornas och daghemmens anställda
  • Föräldrarna till eleverna i lågstadiet
  • Eleverna i högstadiet
  • Varias anställda och studerande
  • Föräldrarna till barn i daghem
  • Vanttis anställda som arbetar i daghem och skolor,

Hur?

Enkäten är gjort på nätet. Svarslänken delades ut till exempel via grundundervisningens Wilma-system samt per e-post. Varje grupp fick svara inom två veckor.

Varför?

Vanda stads strategiska målsättning är att inomhusluften i stadens lokaler ska bli bättre. Med hjälp av enkäten som kartlägger symptom som beror på inomhusluft får vi en helhetsbild av situationen i alla skolor och daghem.

Vem gör enkäten?

Enkäten görs av Åbo universitets Satakunta-projekt. Alla uppgifter om personers hälsa behandlas absolut konfidentiellt och personliga uppgifter avslöjas inte. Resultaten av enkäten kommer på våren 2019.

Hur får jag veta mera?

För ytterligare information: Kontakta ekonomi- och förvaltningsdirektör Eila Tanninen, eila.tanninen@vantaa.fi, 040 5892 731.

Frågor och svar om enkät

Nyheter

Twitter