Kundservicen – Markanvändning, byggnad och miljö

Planläggnings- och byggtjänster över samma disk.

Markanvändningens gemensamma kundservice står bland annat till tjänst i frågor som anknyter till lägesuppgifter om underjordiska ledningar, bygglov, olika gatuområdestillstånd, fastigheter, kartor, och stadens lantmäteri samt detaljplanefrågor. Lokalerna har också utställningsutrymmen, där bland annat aktuella planer av olika slag presenteras.

Ledningskartor kan beställas per e-post på adressen johtoselvitys@vantaa.fi. Ansökan om bygglov lämnas in elektroniskt via tjänsten Lupapiste.fi.

Respons

Respons som gäller trafik, underhåll och renhållning av gator samt planering och anläggning av gator och grönområden lämnas i första hand in på en responsblankett.

Andra responskanaler:

  • Anmälan om fel i gatubelysningen
  • Respons i anslutning till landsvägar lämnas in till NTM-centralen och Trafikledsverket.
  • Gatuunderhållsjour i brådskande ärenden utanför kontorstid: Mellersta Nylands räddningsverk, lägescentralen, tfn 09 8394 0000
  • Akuta anmälningar om farliga situationer på vägar som underhålls av staten (bl.a. Ring III, Tavastehusleden, Tusbyleden, Lahtisvägen och -leden) till Vägtrafikantlinjen, tfn 0200 2100.
  • Respons om fel i trafikljus 09 3103 7555 dygnet runt
  • Respons om behov av trafikövervakning eller frågor om trafiklagstiftningen: liikennepalaute.ita-uusimaa@poliisi.fi

Nyheter

Twitter