Kundservicen – Markanvändning, byggnad och miljö

Markanvändningens gemensamma kundservice står bland annat till tjänst i frågor som anknyter till lägesuppgifter om underjordiska ledningar, bygglov, olika gatuområdestillstånd, fastigheter, kartor, och stadens lantmäteri samt detaljplanefrågor.

Ledningskartor kan beställas per e-post på adressen johtoselvitys@vantaa.fi. Ansökan om bygglov lämnas in elektroniskt via tjänsten Lupapiste.fi.

Respons

Respons som gäller trafik, underhåll och renhållning av gator samt planering och anläggning av gator och grönområden lämnas i första hand in på en responsblankett.

Andra responskanaler:

  • Anmälan om fel i gatubelysningen
  • Respons i anslutning till landsvägar lämnas in till NTM-centralen och Trafikledsverket.
  • Gatuunderhållsjour i brådskande ärenden utanför kontorstid: Mellersta Nylands räddningsverk, lägescentralen, tfn 09 8394 0000
  • Akuta anmälningar om farliga situationer på vägar som underhålls av staten (bl.a. Ring III, Tavastehusleden, Tusbyleden, Lahtisvägen och -leden) till Vägtrafikantlinjen, tfn 0200 2100.
  • Respons om fel i trafikljus 09 3103 7555 dygnet runt
  • Respons om behov av trafikövervakning eller frågor om trafiklagstiftningen: liikennepalaute.ita-uusimaa@poliisi.fi

Nyheter

Twitter