Detaljplanering

Målet för detaljplaneringen och markanvändingen är att bygga en bra miljö för invånare och företag nu och i framtiden.

Detaljplaneenheter ansvarar för detaljplanering

Tarja Laine, stadsplaneringsdirektör, 050 304 1921

Ilkka Laine, detaljplanechef, 050 540 225

Västra Vandas detaljplaneenhet, områdesarkitekt Timo Kallaluoto

Kivistö detaljplaneenhet, områdesarkitekt Anna-Riitta Kujala

Aviapolis detaljplaneenhet, områdesarkitek Johanna Rajala

Dickursby detaljplaneenhet, områdesarkitekt Ritva Kotilainen

Östra Vandas detaljplaneenhet, områdesarkitekt Vesa Karisalo

Informationstjänster

Päivi Rapo, informationstjänstchef, 050 302 9398

Nyheter

Twitter