Detaljplanering

Målet för detaljplaneringen och markanvändingen är att bygga en bra miljö för invånare och företag nu och i framtiden.

Detaljplaneenheter ansvarar för detaljplanering

Västra Vandas detaljplaneenhet, områdesarkitekt Timo Kallaluoto

Kivistö detaljplaneenhet, områdesarkitekt (va) Anna-Riitta Kujala

Aviapolis detaljplaneenhet, områdesarkitek Anitta Pentinmikko

Dickursby detaljplaneenhet, områdesarkitekt Asta Tirkkonen

Östra Vandas detaljplaneenhet, områdesarkitekt Vesa Karisalo

Nyheter

Twitter