Mårtensdals bildningsrum

Mårtensdals bildningsrum är ett byggnadskomplex som ska innehålla skola, småbarnspedagogik, för- och eftermiddagsverksamhet, musikinstitut, bibliotek och allmänna utrymmen för de svenskspråkiga i trakten. Byggnaden ska stå färdig år 2023.

Projektet i korthet

  • Projektet inleddes år 2018 och planeras slutföras år 2023
  • Mårtensdals bildningsrum blir ett byggnadskomplex inklusive olika gårdsutrymmen
  • Täcker behovet av utrymmen för småbarnspedagogik, skola, musikinstitut, bibliotek, för- och eftermiddagsverksamhet och mötesplats för svenskspråkiga i Mårtensdal
  • Strävar efter en tryggad svenskspråkig service och generationsöverskridande möten
  • Tyngdpunktsområden: Livslångt lärande, trivsel, välmående tillsammans, kreativa tillsammans, framtid tillsammans
  • Könsmedveten budgetering som metod och jämlikhet och jämställdhet som perspektiv i allt arbete

Nyheter

Twitter