Hälsoskyddstillsyn

Hälsoinspektörernas uppgifter utgörs av tillsyn med syfte att förebygga och avlägsna sanitära olägenheter. Den förebyggande tillsynen består av behandling av byggnadsplaner och verksamhetsidkarnas anmälningar och tillstånd samt planenligt tillsynsarbete. Vid tillsyn med syfte att avlägsna sanitära olägenheter utreder man misstänkta sanitära olägenheter och ingriper i uppdagade olägenheter.

Tillsynsobjekten utgörs av bl.a. separat fastställda anmälningspliktiga verksamheter samt hushålls- och badvatten samt frågor förknippade med boendehälsa och inomhusluft. Vid tillsynen beaktas kraven i tobakslagen och konsumenttjänsternas säkerhet.

Tillsynsobjekt i Vanda:

 • idrottslokaler
 • badinrättningar, simhallar och bassängutrymmen
 • badstränder för allmänheten
 • bastur för allmänheten
 • skolor eller läroanstalter
 • dagvårdslokaler
 • socialvårdens institutioner, bl.a. barn, äldre
 • skönhetssalonger
 • herr- och damfrisörer
 • tatuerings- piercingstudior
 • solarier
 • offentliga nöjes-, samlings- och inkvarteringslokaler
 • begravningsplatser eller gravplatser

I miljö- och hälsoskyddets tillsynsplan finns en närmare beskrivning av hälsoskyddets lagstadgade uppgifter, mål och prioriteringsområden samt inspektionernas innehåll och inspektionsintervaller. Tillsynsplanen innehåller en plan över tillsyn och provtagningar.

Nyheter

Twitter