Matförgiftningar och vattenepidemier

Med livsmedels- och vattenburen sjukdom avses en infektion eller förgiftning som har förmedlats genom mat eller kontakt med hushållsvatten eller badvatten.

När är det frågan om en epidemi

När minst två personer har insjuknat efter att ha intagit livsmedel eller hushållsvatten med samma ursprung eller efter att ha kommit i kontakt med samma vatten, handlar det om en misstänkt epidemi och en utredning inleds. Samma princip gäller också badvatten, dvs. allmänna badstränder och simbassänger.

Anmäl omgående

Om du misstänker att du smittats av livsmedel, dricks- eller badvatten, anmäl detta till miljöcentralen så fort som möjligt. Desto fortare misstanken anmäls, desto större är möjligheten att fallet klaras upp.

När bör läkare kontaktas

I vanliga fall går matförgiftningssymtomen över efter några dygn. Om sjukdomen drar ut på tiden, eller om du hör till en riskgrupp, kontakta läkare vid behov.

Riskgrupper är t.ex.

  • nyfödda
  • barn
  • gravida
  • äldre
  • personer som har en primärsjukdom

Första hjälpen och jouren i Vanda

Kontaktuppgifter

Miljöcentralens kontor

tfn 09 8392 3126
(vardagar kl. 9.00–15.00)

Vattenepidemier

Hushålls- och badstrandsvatten:
Saara Horn
tfn 040 841 9964

Simbassängsvatten:
Tuija Tättäläinen,
tfn 040 847 3902

Giftinformationscentralen

tfn 09 471 977
eller 09 4711 (växel)

öppet 24 h / dygn

Giftinformationscentralen besvarar frågor per telefon dygnet runt om behandling och förebyggande av akuta förgiftningar.

Nyheter

Twitter