Växelverkan och deltagandet

Genom Vandaspårans planeringen ordnas det möjligheter för invånare och intressenter att påverka och delta i planeringen av spårvägen.

I december 2020 arrangeras fyra digitala möten områdesvis där man presenterar hur planeringen framskrider samt tar upp aktuella frågor som rör stadsutvecklingen inom respektive område. Presentationerna hålls på finska. På grund av den rådande coronavirussituationen arrangeras mötena som digitala livesändningar på Microsoft Teams enligt följande tidtabell:

Utöver mötena kan invånarna och intressenterna också svara på en webbenkät. Med enkäten samlar vi in tankar och ståndpunkter som rör planeringen av gator och konst utmed spårvägen. Enkäten är öppen fram till 15.1.2021. Närmare anvisningar om både enkäten och mötena för allmänheten finns på finska på adressen osallistuvavantaa.fi.

Invånarna och intressenterna har också möjlighet att personligen diskutera med Vandaspårans planerare. De svarar på e-post på adressen ratikka@vantaa.fi. Du kan diskutera med planerarna (på finska) på Vandainfos kundtjänst för stadsmiljön på numret 09 8392 2242. Vi tar emot samtal under följande tider:

  • ons 9.12.2020 kl. 14–16
  • ons 16.12.2020 kl. 14–16
  • tors 14.1.2021 kl. 11–13

Övriga tider svarar Vandainfos kundrådgivare på numret.

Aktuella möjligheter till deltagande och påverkan har samlats på ett och samma ställe på osallistuvavantaa.fi.

Du kan dessutom också följa projektet på finska på Facebook och Instagram.

Nyheter

Twitter