Vandaspåran

En 3D-bild av Vandaspårans vagn på Konvaljvägen i Dickursby i framtiden. Framför spårvagnen går människor på gatan och bakom den ligger ett råd av färgrika höghus. Bild: WSP Finland.
Vandaspåran är en modern snabbspårväg som förenar områdena kring Håkansböle och Västerkulla med det regionala bannätet och skapar en direkt förbindelse till Dickursby, Aviapolis och flygplatsen. Spårvägförbindelsen skapar nya möjligheter att utveckla stadsstrukturen i östra Vanda och binder samman områdena med en effektiv kollektivtrafik så att de i allt högre grad utgör en del av nätverket av centrumområden.

Stadsfullmäktige beslutade 16.12.2019 att planeringen av Vandaspåran fortsätter utifrån översiktsplanen förutsatt att staten förbinder sig till finansieringen av 30 procent av spårvägens planerings- och byggnadskostnader.

I den fortsatta planeringen utföras de gatu- och parkplaner och detaljplaner som Vandaspåran kräver. Utöver planeras en dispositionsplan som i det långa loppet kommer att styra stadsplaneringen kring spårvägens rutt.

För byggandet av Vandaspåran ansöker man ett investeringsbeslut av stadsfullmäktige omkring år 2023. Arbetet med att bygga spårvägen skulle kunna inledas år 2024 och då skulle spårvägen vara i bruk tidigast år 2028.

Vandaspåran i ett nötskal

En grafisk karta av Vandaspårans rutt som förklarats i texten. Kartograf: Kari Tervo.
  • Rutt: Mellungsbacka-Håkansböle-Dickursby-Aviapolis-Flygplatsen
  • Längd: 19,3 km (500 m i Helsingfors)
  • Hållplatser: 25 st.
  • Distans mellan hållplatserna: ca. 800 m
  • Topphastighet: 70 km/h
  • Kapacitet: 150 personer / vagn
  • Turintervall: 5–20 min
  • Passagerare år 2030: 82 000 / dygn

Nyheter

Twitter