Flyttning av fordon

Staden flyttar felparkerade fordon och fordon som utgör hinder för gaturenhållningen till transportcentralen för skrotfordon på adressen Hansbergsvägen 6, 01760 Vanda.

Ägaren till ett fordon som flyttats till transportcentralen för skrotfordon ska ersätta flyttnings-kostnaderna innan fordonet avhämtas.

Äganderätten till fordon som inte avhämtats överförs till staden:

  • om ett fordon som flyttats till depåområdet inte avhämtats inom 60 dagar från det att ägaren informerats om flyttningsbeslutet
  • om ägaren annars ska anses ha avstått från sin rätt till fordonet

Fordon som övergått i stadens ägo säljs på auktion (www.huutokaupat.fi). För mer information om fordon som är till försäljning ring 050-346 3227.

Blankett för begäran om flyttning av fordon (länk)

Ifyllnadsanvisningar för blankett för begäran om flyttning av fordon (länk)

Nyheter

Twitter