FÖRSLAG GATUPLANER FRAMLAGDA


Följande förslag till planer hålls framlagda 9.5 – 22.5.2019 . vid verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö, kundservicen, Konvaljvägen 13 Dickursby, gatuplanet. Planerna finns samtidigt också på Vanda stads webbsidor: vantaa.fi > Asuminen ja ympäristö > Kadut ja viheralueet > Suunnittelu ja rakentaminen > Nähtävillä olevat suunnitelmat


GATUPLANER

KIVISTÖ

Lavastigen
Lavavägen
Klocktornsstigen
Gillesskogsstigen
Sakrististigen


Mer information:

Gatuplanningchef
Olli Lappalainen, t. 040 867 6309
E-post: olli.lappalainen(at)vantaa.fi

Distriktsingenjör
Mikko Kettunen, t. 050 312 4442
E-post: mikko.kettunen(at)vantaa.fi


DICKURSBY

Gullvivsstigen på avsnittet Näckrosvägen–Gullvivsvägen
Lokstigen


Mer information:

Gatuplanningchef
Olli Lappalainen, t. 040 867 6309
E-post: olli.lappalainen(at)vantaa.fi

Planningsingenjör
Mikko Takkinen, t. 040 723 3981
E-post: mikko.takkinen(at)vantaa.fi


VÄSTERKULLA

Vuontiskero
Pallastunturivägens gång- och cykelväg


Mer information:

Gatuplanningchef
Olli Lappalainen, t. 040 867 6309
E-post: olli.lappalainen(at)vantaa.fi

Distriktsingenjör
Mariika Lehto, t. 040 867 6306
E-post: mariika.lehto(at)vantaa.fiAnmärkningar ska lämnas in skriftligt senast 22.5.2019 före kl. 15.00 på adressen:
Tekniska nämnden, REGISTRATUREN, Stationsvägen 7, 01300 Vanda eller e-postadressen: Kirjaamo (at)vantaa.fi

Vanda 30.4.2019


Vanda stad

Kommunalteknikcentralen


Stadsingenjör

Henry Westlin


Planeringschef

Markus Holm

Obs.: Planer i PDF-bilagor kan hittas på finska sidan: vantaa.fi > Asuminen ja ympäristö > Kadut ja viheralueet > Suunnittelu ja rakentaminen > Nähtävillä olevat suunnitelmatNyheter

Twitter