Framlagda förslag till planer

Följande förslag till planer hålls framlagda 19.03.–29.04.2020 på kundservicen vid stadsmiljöns verksamhetsområde, Banvägen 11 (Dixi), 2 vån., 01300 Vanda. Planerna finns samtidigt också på Vanda stads webbsidor på adressen: vantaa.fi > Asuminen ja ympäristö > Kadut ja viheralueet > Suunnittelu ja rakentaminen > Nähtävillä olevat suunnitelmat


Skogsplan

Skogsplan för storområdena Dickursby, Björkby och Korso

Mer information:

Stadsforstmästare
Sanna Ervasti, t. 050 302 6421
E-post: Sanna.Ervasti(at)vantaa.fi


Anmärkningar ska lämnas in skriftligen senast 01.04.2020 kl. 15.00 på adressen:
Tekniska nämnden, REGISTRATUREN, PB 1100, 01030 Vanda stad eller e-postadressen: Kirjaamo (at)vantaa.fi

Vanda 10.03.2020


Vanda stad

Serviceområdet för gator och parker


Stadsingenjör

Henry Westlin


Underhållschef

Jyrki Vättö

Obs.: Planer i PDF-bilagor kan hittas på finska sidan: vantaa.fi > Asuminen ja ympäristö > Kadut ja viheralueet > Suunnittelu ja rakentaminen > Nähtävillä olevat suunnitelmatNyheter

Twitter