Specialplaner

Anmälan av planerare för ett specialområde i servicen Lupapiste

I bygglovsskedet ska den som inleder ett byggprojekt eller en företrädare (med fullmakt) kalla in planerare för ett specialområde som behövs till projektet. De ska registrera sig i projektet och godkänna fullmakten. Planeraren lägger till sina egna uppgifter i projektet och bifogar ett studieintyg med bilagor, arbetsintyg och referenser. Det lättaste sättet att lägga till uppgifter är att spara uppgifterna och bilagorna under planerarens egen profil. Planeraren skapar en egen profil vid första inloggningen i Lupapiste och sparar tidigare nämnda bilagor under sin egen profil. Planeraren för in bilagorna till projektet i fråga genom att gå till projektdelen ”Planer och bilagor” (”Suunnitelmat ja liitteet”) och välja alternativet ”Kopiera egna bilagor till ansökan” (”Kopioi omat liitteet hakemukselle”).

Ytterligare anvisningar: Lupapisteen käyttöohjeet

Inlämning av specialplaner i servicen Lupapiste

Specialplanerna bifogas till projektet i ett tidigt skede av byggandet efter att bygglov har beviljats. Specialplanerna bifogas i pdf-format i rätt skala i delen ”Planer och bilagor”. Planeraren för in metadata i planerna, det vill säga uppgifter om planens innehåll (t.ex. FVA 1 vån.). När planeraren ska spara eller har sparat specialplanerna i Lupapiste, ska han eller hon kontakta byggnadstillsynen och inspektören för området i fråga och boka tid för att presentera planerna. Vid presentationen av planerna stämplar inspektören bilderna som mottagna, varefter de kan användas/skrivas ut i Lupapiste för byggarbetsplatsens ändamål. Planeraren sparar de specialplaner som har ändrats genom att lägga till en ny version i den gamla ritningen och kontaktar därefter inspektören för området i fråga.

Anvisningar: Lupapisteen käyttöohjeet

Nyheter

Twitter