Avfallshanteringsfrågor

Alla bostadsfastigheter måste ansluta sig till den avfallstransport som ordnas av Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Företag kan ingå avtal direkt med ett avfallshanteringsbolag.

Anslutningsavtalet för bostadsfastigheten ingås vid HRM:s kundservice, tfn 09 1561 2110 (vardagar kl. 8.30–15.30)
asiakaspalvelu(at)hsy.fi

Växeln
09 15611 (betjänar kl. 8.30–16.00)
Fax
09 1561 2011

Besöksadress
Semaforbron 6 A, 00520 Helsingfors
Postadress
PB 100, 00066 HRM

Vattenfrågor

Man är skyldig att ansluta sig till vattenledning, avloppsnät och dagvattenavlopp, om det finns ett utbyggt vatten- och avloppsnät i området.

Anslutningsavtalet ingås vid HRM:s kontor i Vanda, Släckruskvägen 5, Björkby.
Vår kundservice har öppet mån.–fre. kl. 8.30–15.30.

När det gäller anslutningsfrågor kan du också kontakta oss per telefon under vardagar kl. 8.30–13.00, tfn 09 1561 2110.

Nyheter

Twitter