Arkivtjänsten

Arkivet vid Vandas byggnadstillsyn betjänar under allmänna öppettider på adressen Konvaljvägen 20 C (3 vån.).

Vi ber er att i första hand ta kontakt per e-post. I byggnadstillsynens arkiv bevaras i regel material från år 1989 framåt. Äldre material står att finna i Vandas stadsarkiv.

Nyheter

Twitter