Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynen främjar uppkomsten av byggda miljöer som är hälsosamma, trygga och trivsamma, samt deras underhåll, genom att vägleda och instruera planerare, byggare, byggherrar och fastighetsägare.

Byggnadstillsynen inför elektronisk tidsbokning för presentation och stämpling av konstruktionsplaner och VVS-planer från och med 1.4.2019.

Elektronisk tidsbokning

Reserverad tid per projekt 1 timme (egnahemshus, radhus, höghus m.m.), större projekt 2 timmar (flera byggnader, hotell, sjukhus m.m.)

Presentation av VVS-planer

Kontrollera att dina studie- och arbetsintyg och CV finns i servicen Lupapiste.
Försäkra dig om att dina VVS-planer följer nuvarande förordningar www.talotekniikkainfo.fi

Bifoga VVS-planerna inklusive bilagor i Lupapiste, nedan hittar du det vanligaste som behöver kompletteras:

 • utredningsformulär för FVA-utrustning och HRM:s utlåtande om anslutningspunkt ska medfölja som bilaga
 • fördröjningar av dagvatten / infiltrering ska motsvara dagvattenplan, blankett med utgångsuppgifter om dagvattnet och utlåtande om vattentjänster
 • kompensation av spisfläkt ska redogöras för i ventilationsplanerna
 • ersättningsluft från eldstad (öppen spis) ska redogöras för i ventilationsplanerna
 • luftmängderna ska följa dimensioneringsanvisningarna www.talotekniikkainfo.fi

Presentation av konstruktionsplaner

Kontrollera att dina studie- och arbetsintyg och CV finns i servicen Lupapiste.
Försäkra dig om att dina konstruktionsplaner följer nuvarande förordningar

Bifoga konstruktionsplaner och grundundersökning inklusive bilagor i Lupapiste, nedan det vanligaste som behöver kompletteras:

 • konstruktionsplanerna ska undertecknas
 • konstruktionskalkyler, stabilisering
 • brandsektioneringar ska redogöras för i konstruktionsplanerna
 • ljudisoleringskonstruktioner ska redogöras för i konstruktionsplanerna
 • fästanordningar ska redogöras för i konstruktionsplanerna
 • detaljer i våtutrymmen ska redogöras för i konstruktionsplanerna

Nyheter

Twitter