Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynen främjar uppkomsten av byggda miljöer som är hälsosamma, trygga och trivsamma, samt deras underhåll, genom att vägleda och instruera planerare, byggare, byggherrar och fastighetsägare.

Har du planer på att bygga hus i Vanda? Dessa sidor innehåller information om till exempel bygglov och byggblanketter.

Redogörelse om fuktkontroll

Principerna för förfarandet vid fuktkontroll och kraven på fuktkontrollredogörelsens innehåll presenteras också i Helsingfors byggnadstillsynsverks ”Kosteudenhallinta –menettelytapaohje” (Anvisningar om metoder för fuktkontroll) och Kuivaketju10–anvisningskortenwww.kuivaketju10.fi.

Nyheter

Twitter