Byggnadstillsynens kontaktuppgifter

Kundservice

Byggnadstillsynens kundtjänst finns på Vandainfo i Dickursby

Dixi, Banvägen 11, 2 vån., 01300 Vanda

Vi betjänar vardagar kl. 8.15-15.00

Kontrollera öppettiderna på kundtjänstens sidor.

Telefonrådgivning tfn (09) 8392 2242

Besöksadress: Konvaljvägen 20 C, 3. vån, Dickursby

Adress: PB 1850, 01030 Vanda stad

E-post: kirjaamo.rakennusvalvonta@vantaa.fi

Stadsbildsenheten

Från och med 2.5.2019 sker tidsbokningar och kontakter med tillståndshandläggarna genom en begäran om rådgivning på Lupapiste (www.lupapiste.fi). Vid behov kan du kontakta tillståndssekreterarna per telefon; Miia Kari tfn 050 302 7385, Minna Kolmonen tfn 050 302 7303, Heidi Mäntynen tfn 050 304 2141 sekä Carita Ryytty tfn 050 302 7538.

Stadsbildsenheten behandlar ansökningarna om tillstånd och övervakar byggnadernas och fastigheternas skick och renhet. Tillståndshandläggarnas telefontid är mån., tis., tors. och fre. kl. 11.00–12.00.

Enheten för informationstjänster och kontinuerlig tillsyn

Kundtjänsten ger handledning i tillståndsärenden och ordnar vid behov ett möte med en tillståndshandläggare eller annan personal. Det är bra att vara i kontakt med byggnadstillsynen redan i projektets inledningsskede.

Byggnadstillsynen övervakar kontinuerligt den byggda miljön. Tillsynsobjekt är bland annat olovligt byggande och underhållet av den byggda miljön och dess skick.

I byggnadstillsynens arkiv förvaras tillståndshandlingar och specialplaner. Det går att köpa kopior av dessa och de kan även levereras i digital form. Närmare information får du genom att kontakta arkivet som även ger annan information om fastigheter och byggprojekt. Arkivets telefonnummer är 050 302 7233 och 050 302 7098 och det är öppet mån.–fre. kl. 8.15–16.00.

Byggnadstekniska enheten

Byggnadstekniska enheten övervakar byggarbeten och förrättar syner enligt tillståndsvillkoren och godkänner de arbetsledare som bestäms i tillstånden. Projektens specialplaner lämnas in under en på förhand överenskommen tid. Inspektionsingenjörernas telefonjourtid är mån., tis., tors. och fre. kl. 11.00–12.00. VVS-inspektörernas jourtid är mån., tis., tors. och fre. kl. 11.00–12.00. Inspektionsingenjörernas och VVS-inspektörernas arbetsfördelning stadsdelsvis och kontaktuppgifter framgår av tabellen över distriktsindelningen.

Nyheter

Twitter