Den ansvarsfulla vandabon

För att bygga upp ett resurssmart Vanda behövs allas vår insats. Hushållens andel av utsläppen är märkbar och vi kan alla göra resurssmarta val i våra liv.

Ansvar i vardagen

Genom att se över vår vardag kan vi påverka mängden utsläpp rejält. Ta en titt över hur du bor, hur du rör dig från en plats till en annan i din vardag och över vad du äter. Hushållens växthusutsläpp uppkommer till stor del av uppvärmning av byggnader, elförbrukning , matval samt av hur vi rör oss. Genom att köpa grön el och minska elförbrukningen samt genom att göra hållbara val både i trafiken och i matbutiken kan du minska utsläppen märkbart.

Köp saker bara då du verkligen behöver dem och fundera på om det går att köpa begagnade saker. Kan du laga en gammal pryl eller kanske låna av en bekant? Då du väljer att handla nytt är det också viktigt att komma ihåg att fundera på hur du gör dig av med den gamla. Se till att sortera skräp som uppstår. Under en produkts livscykel uppstår den största mängden skräp redan innan konsumenten köpt den. Det innebär att det lättaste sättet att minska avfall är att konsumera mindre. Genom att sortera det skräp som uppstår i hushållen kan värdefulla råvaror utnyttjas. Kontakta HRM för råd och frågor gällande avfallshantering.

De små vardagliga valen har en stor påverkan och samtidigt sparar man ofta också pengar. Resurssmarta val och handlingar är därför en viktig del av vår vardag.

Ett resurssmart Vanda skapas tillsammans

Delaktighet och gemenskap är viktiga beståndsdelar i det resurssmarta Vanda. Kom med och skapa en stad där resurserna används ännu smartare! Ta del i talkon, prova på frivilligarbete, bekanta dig med Det gemensamma bordet. Du kan också delta i matsvinnsveckan i september, t.ex. på någon av invånarlokalerna.

Rör dig smart

Rör dig till fots, med cykel eller använd kollektivtrafik för att minska på ditt klimatavtryck. I juni lanserades stadscykeltjänsten i Vanda. Läs mer om trafikplanering på vanda.fi/trafik.

Ät gott och hållbart

Matproduktionen står för en stor del av vardagens klimatpåverkan. Tips för hållbara matval hittar du t.ex. på den finska Saa syödä! -sidan.

Spara energi

Genom att hålla energiförbrukningen liten kan du också spara pengar. Läs mer på den finska sidan Energianeuvonta.fi.

Konsumera hållbart

Allt behöver inte köpas nytt och mycket går också att låna eller hyra. Handla begagnat på t.ex. Kierrätyskeskus och hyr verktyg t.ex. via Liiteri.

Nyheter

Twitter