Planeringsprocessen

Ett schema av Vandaspårans projekt och tidtabell som förklarats i texten. Grafiker: Alina Tirkkonen.

Planeringen av Vandaspåran fortsätter parallellt på tre plan: gatu- och parkplanering, detaljplanering och dispositionsplan. Arbetet har nu startat genom att dispositionsplanens och detaljplanernas gemensamma program för deltagande och bedömning publicerats, vilket samtidigt utgör meddelande om att planeringen av gator och parker inleds.

Programmet kan laddas ner på finska (pdf) och skriftliga åsikter kan lämnas in till stadens registratur fram till 15.1.2021. Vid behov kan man också begära om att få programmet på svenska.

För byggandet av Vandaspåran ansöker man ett investeringsbeslut av stadsfullmäktige omkring år 2023. Arbetet med att bygga spårvägen skulle kunna inledas år 2024 och då skulle spårvägen vara i bruk tidigast år 2028.

Nyheter

Twitter