Grunduppgifter

Namn
Rahkala Ville
Titel
Asentaja
Parti
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Verksamhetsorgan
Kaupunkisuunnittelulautakunnan rakennuslupajaosto (varajäsen), Kaupunkisuunnittelulautakunta (varajäsen)
E-post
ville.rahkala@vantaa.fi
Telefon

Hemadress

Storområde
Myrbacka
, 01600 Vantaa

Tilläggsuppgifter

Puh : 0414389666

BindningarPublicerad: 08.05.2018

1. Uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet (Sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgift)
Kommunens utsedda företrädare:
-
Övriga uppgifter:
-
2. Betydande förmögenhet
-
3. Andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag
-

Nyheter