Grunduppgifter

Namn
Lindell Miia
Titel
Parti
Kansallinen Kokoomus
Verksamhetsorgan
Kaupunkisuunnittelulautakunta (varajäsen)
E-post
miia.lindell@vantaa.fi
Telefon

Hemadress

Storområde
Håkansböle

Tilläggsuppgifter

BindningarPublicerad: 23.08.2017

1. Uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet (Sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgift)
Kommunens utsedda företrädare:
En toimi johto- ja luottamustehtävissä elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä.
Övriga uppgifter:
Ei sinonnaisuuksia muissa tehtävissä.
2. Betydande förmögenhet
Minulla ei ole merkittävää varallisuutta, joka vaikuttaisi luottamustehtäviini.
3. Andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag
Minulla ei ole muita sidonnaisuuksia, joilla voisi olla merkitystä luottamustehtävieni hoidossa.

Nyheter