Grunduppgifter

Namn
Jouhki Laila
Titel
Parti
Suomen Kristillisdemokraatit
Verksamhetsorgan
Keskusvaalilautakunta (varajäsen)
E-post
laila.jouhki@vantaa.fi
Telefon

Hemadress

Tilläggsuppgifter

-

BindningarInga bindningar publicerade

1. Uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet (Sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgift)
Kommunens utsedda företrädare:
-
Övriga uppgifter:
-
2. Betydande förmögenhet
-
3. Andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag
-

Nyheter