Grunduppgifter

Namn
Lundell Kai-Ari
Titel
Luokanopettaja
Parti
Perussuomalaiset
Verksamhetsorgan
Kaupunginvaltuusto (jäsen), Valtuustovaliokunta_ (varajäsen), Kaupunginhallitus (jäsen), Yleisjaosto (2. varapuheenjohtaja)
E-post
kai-ari.lundell@vantaa.fi
Telefon
+358 456 356 278

Hemadress

Storområde
Myrbacka
Uurrekuja 11 b 3, 01650 Vantaa

Tilläggsuppgifter

-

BindningarPublicerad: 15.09.2021

1. Uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet (Sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgift)
Kommunens utsedda företrädare:
Ei ole.
Övriga uppgifter:
Ei ole.
2. Betydande förmögenhet
Ei ole.
3. Andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag
Ei ole.

Nyheter