Grunduppgifter

Namn
Raja-Aho Maarit
Titel
TtM, th/sh AMK, hoitotyön opettaja
Parti
Kansallinen Kokoomus
Verksamhetsorgan
Kaupunginvaltuusto (jäsen), Valtuustovaliokunta_ (varajäsen), Kaupunginhallitus (jäsen), Yleisjaosto (varajäsen)
E-post
maarit.rajaaho.lh@vantaa.fi
Telefon

Hemadress

Storområde
Myrbacka
, 01630 Vantaa

Tilläggsuppgifter

BindningarPublicerad: 07.09.2021

1. Uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet (Sammanslutningens namn, verksamhetsområde, uppgift)
Kommunens utsedda företrädare:
Ei ole.
Övriga uppgifter:
Ei ole.
2. Betydande förmögenhet
Ei ole.
3. Andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag
Ei ole.

Nyheter