En regional rekommendation om användning av ansiktsmask

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona gav en regional rekommendation om användning av ansiktsmask. Rekommendationerna gäller alla 12 år fyllda.

tisdag 5.10.2021
Bild med Vanda-logo och text Aktuell information om coronaviruset

Stadens coronainformation samlat på ett och samma ställe

Aktuell information om coronaviruset samt information om hur viruset påverkar stadens tjänster finns samlat på sidan vanda.fi/coronaviruset.

torsdag 17.9.2020

Svenska veckans program har nu utkommit!

Svenska veckan firas 1-7.11 i år. Hela veckan ordnas mångsidigt program för såväl små som stora i Vanda.

onsdag 13.10.2021

Vaccinering mot säsonginfluensa

Studerande som hör till riskgrupp, studerande inom social- och hälsovård eller de som påbörjar militärtjänst kan ta influensavaccinet med tidsbeställning fr.o.m. 8.11.

onsdag 20.10.2021

Planändringarna i Mikkola och Skattmans

Planändringen möjliggör byggande av åtta nya flervåningshus invid Pihkalavägen. I närmiljön kring Aviapolis norra station byggs ett kvartersområde för verksamhetsbyggnader.

tisdag 21.9.2021

Stöd för hobbyverksamhet

Genom SOS Barnbyars stöd för hobbyverksamhet kan familjer i Vanda nu ansöka om ekonomiskt stöd för barns och ungas hobbyverksamhet.

onsdag 22.9.2021

Vandas coronavaccineringar

Vandabor i åldern 12–15 år har nu möjlighet att boka tid för coronavaccination.


onsdag 11.8.2021
illustrationsbild med kvinna som håller i telegfon

Beställ nyhetsbrevet Vanda Nytt

Vanda Nytt samlar information och nyheter på svenska från hela Vanda! Vi tipsar om evenemang, projekt, påverkningsmöjligheter och föreningsverksamhet på svenska i Vanda.

torsdag 17.6.2021

Nyheter

evenemaX - VandaRSS