Skattmans, Aviapolis södra

Planen för Aviapolis tornhus godkändes

Vanda stadsfullmäktige godkände en planändring som medför bostäder i tornhusen vid Aviapolis södra station.

måndag 15.3.2021
Bild med Vanda-logo och text Aktuell information om coronaviruset

Stadens coronainformation samlat på ett och samma ställe

Aktuell information om coronaviruset samt information om hur viruset påverkar stadens tjänster finns samlat på sidan vanda.fi/coronaviruset.

torsdag 17.9.2020
Illustrationsbild med buss i Övitsböle

Ansök om skolreseförmån

En elev i den grundläggande utbildningen kan få ett avgiftsfritt elevresekort, om resan till närskolan är över 5 kilometer. Elever som börjar i årskurs 1–6 före 30.4.2021.

onsdag 7.4.2021

Invånarna i Nyland kan själva boka en tid till provtagningen via Coronaguiden.

fredag 8.1.2021

Vandas coronavaccineringar

Coronavaccineringen utsträcks nu till åldersgruppen 60–64-åringar.


onsdag 14.4.2021
Illustrationsbild med personer som spelar tillsammans

Start i april för årets medborgarbudet

Medborgarbudget innebär att invånarna får var med i utvecklingen av sitt bostadsområde.

onsdag 7.4.2021

InfoFinland.fi

Pålitlig information på 12 språk om flytten till Vanda, arbete, studier, boende, utbildning, hälsa, familj, problematiska situationer och fritid.

måndag 10.2.2020
Ljusröda rosor och skog i bakgrunden

Vandarosen är Svenska kommitténs nya pris

Det nya priset Vandarosen kommer att utdelas för första gången på Vandadagen den 15.5.2021 till den eller dem som jobbar för svenskan i Vanda.

onsdag 24.2.2021

Nyheter

evenemaX - VandaRSS