Generalplanskarta

Bekanta dig med utkastet till generalplanen innan 29.3

Helsingforsregionen växer och även Vanda måste förbereda sig på regionens tillväxt. Med generalplanen styr man markanvändningen och fastställer stadens gemensamma målbild om framtidens Vanda. Du kan bekanta dig med utkastet ändå fram till den 29.3 och ge din åsikt via en kartenkät.

Keskiviikko 20.3.2019

Hurra! Dags för barnens och de ungas festival

Hurraa! – festivalen för barn och ungdomar arrangeras för nionde gången den 16.3–24.3.2019 i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.

Keskiviikko 20.3.2019

Anmälningar till konstlägerdag tas emot

I juni ordnas en lägerdag för 6-12-åringar på barnens kulturcentrum Totem, välkommen med!

Keskiviikko 20.3.2019

Frivillig i Vanda

Vill du hjälpa till? Ge av din tid och fungera som frivillig på det sätt som passar dig bäst.

Keskiviikko 20.3.2019

Dags att boka utrymmen i invånarlokalerna

Runtom i Vanda finns flera invånarlokaler, där alla är välkomna att tillbringa tid. Föreningar i Vanda kan boka invånarlokalernas utrymmen för sin verksamhet.

Tiistai 12.3.2019

Biblioteken utvecklade en app för språkövning

Helmet-biblioteken och Uleåborgs bibliotek har utvecklat appen Lango som hjälpmedel för alla som vill öva sig i ett främmande språk genom att diskutera.

Keskiviikko 20.3.2019

Nyheter