Människor och skog

Generalplanen godkändes

Vanda stadsfullmäktige godkände den nya generalplanen. Den fastställer alla stadens centrumområden, som både utvidgas och växer på höjden.

onsdag 27.1.2021
Bild med Vanda-logo och text Aktuell information om coronaviruset

Stadens coronainformation samlat på ett och samma ställe

Aktuell information om coronaviruset samt information om hur viruset påverkar stadens tjänster finns samlat på sidan vanda.fi/coronaviruset.

torsdag 17.9.2020
Studerande står med ryggsäckar i trappan

Ansökan till andra stadiet har börjat

I Vanda ordnas utbildning på andra stadiet på svenska i Helsinge gymnasium, där man kan inrikta sig på globalkunskap, företagsamhet eller idrott. Ansökan pågår fram till 7.4.2021.

tisdag 2.3.2021

Invånarna i Nyland kan själva boka en tid till provtagningen via Coronaguiden.

fredag 8.1.2021

Alla som i år fyller 75 år eller är äldre kan boka tid och även personer i åldern 16–69 år som på grund av sitt hälsotillstånd har en kraftigt ökad risk att få allvarlig covid-19.


onsdag 3.3.2021
Red Nose Company -artistit

Bravo!-festivalen är online

Festivalen bjuder på högklassig dockteater, cirkus, dans och fysisk teater för barn, ungdomar och familjer!

tisdag 9.3.2021

InfoFinland.fi

Pålitlig information på 12 språk om flytten till Vanda, arbete, studier, boende, utbildning, hälsa, familj, problematiska situationer och fritid.

måndag 10.2.2020
Ljusröda rosor och skog i bakgrunden

Vandarosen är Svenska kommitténs nya pris

Det nya priset Vandarosen kommer att utdelas för första gången på Vandadagen den 15.5.2021 till den eller dem som jobbar för svenskan i Vanda.

onsdag 24.2.2021

Nyheter

evenemaX - VandaRSS