Använd ansiktsmask, tvätta händerna

Begränsningarna och rekommendationerna förblir i kraft

Under sitt möte 5.1.2021 drog koordinationsgruppen upp riktlinjer för att de gällande begränsningarna och rekommendationerna i huvudstadsregionen fortsätter till 31.1.2021.

tisdag 5.1.2021
Bild med Vanda-logo och text Aktuell information om coronaviruset

Stadens coronainformation samlat på ett och samma ställe

Aktuell information om coronaviruset samt information om hur viruset påverkar stadens tjänster finns samlat på sidan vanda.fi/coronaviruset.

torsdag 17.9.2020
Barn leker i vinterlandskap

Anmälan till skolan och förskolan har börjat

Anmälningstiden till första klassen och förskolan pågår fram till 24.1.2021.

fredag 8.1.2021

Invånarna i Nyland kan själva boka en tid till provtagningen via Coronaguiden.

fredag 8.1.2021

Bild på Kyrkoby skolbyggnad i Vanda

Kom och jobba med Vandas barn och ungdomar!

Vi söker bl.a. klasslärare, speciallärare, ämneslärare och en ungdomskoordinator för nästa läsår. Sök senast 25.1!

fredag 8.1.2021

InfoFinland.fi

Pålitlig information på 12 språk om flytten till Vanda, arbete, studier, boende, utbildning, hälsa, familj, problematiska situationer och fritid.

måndag 10.2.2020

På samma sida

Mobbning och våld samt hot om dem lämnar alltid spår. Vanda, Helsingfors, Esbo och Grankulla med förenade krafter mot våld i skolan.

torsdag 10.12.2020

Nyheter

evenemaX - VandaRSS