Privat småbarnspedegogik

Vanda erbjuder privat småbarnspedagogik i daghem, gruppfamiljedaghem och som familjedagvård. Privat småbarnspedagogik är ett tryggt alternativ, eftersom staden övervakar och styr verksamheten.

Servicesedel

Ansökan om servicesedel för privat vård vid daghem görs på webbplatsen vantaa.fi med en elektronisk ansökan om dagvård eller med en pappersansökan som inlämnas till dagvårdsbyrån eller den privata producenten som verkar med servicesedel. Utöver ansökan om servicesedel bör man även med en separat ansökan söka dagvårdsplats vid det privata daghemmet.

Nyheter

Twitter