Småbarnspedagogik på deltid

I Vanda ordnas småbarnspedagogik på deltid antingen som deldagsvård eller som vård under en del av veckan, 20 timmar per vecka. Verksamheten inom småbarnspedagogiken på deltid planeras och genomförs i grupper enligt målen i planen för småbarnspedagogik och i lagen om småbarnspedagogik. Barnen som deltar i småbarnspedagogiken på deltid indelas som regel i egna grupper.

Deldagsvård dvs. daglig småbarnspedagogik ges 4 timmar per dag fem dagar i veckan från måndag till fredag. Verksamheten för dessa barngrupper ordnas antingen på för- eller eftermiddagen. Gruppernas verksamhetstid bestäms årligen utgående från hur smidigt verksamheten kan ordnas och enligt antalet barn. Lunch serveras för barn som deltar i småbarnspedagogik på deltid.

Vård under en del av veckan dvs. småbarnspedagogik 3 dagar i veckan ordnas i årligen fastställda daghem. Barnet anvisas en plats i småbarnspedagogiken under en del av veckan antingen från måndag till onsdag (alternativ 1) eller från onsdag till fredag (alternativ 2).

Alternativ 1)
Barnet i vård en del av veckan
  • måndag 8 timmar
  • tisdag 8 timmar
  • onsdag under förmiddagen 4 timmar
Alternativ 2)
Barnet i vård en del av veckan
  • onsdag under eftermiddagen 4 timmar
  • torsdag 8 timmar
  • fredag 8 timmar


Planen för småbarnspedagogik styr verksamheten

I planen för småbarnspedagogik (15.5 2017 undervisningsnämnden) granskas barnets växande och utveckling ur många olika perspektiv. Dessa är förmåga att tänka och lära sig, kulturell och kommunikativ kompetens, vardagskompetens, multilitteracitet och digital kompetens samt förmåga att delta och påverka.

Barngruppens verksamhet planeras och genomförs enligt planen för småbarnspedagogik. För varje barn utarbetas dessutom en egen plan för småbarnspedagogik tillsammans med barnets vårdnadshavare. Planen beaktas i planeringen och genomförandet av gruppens verksamhet.

Man kan ansöka om en plats i småbarnspedagogiken på deltid året om genom att fylla i en ansökan om småbarnspedagogik.


Daghem som ordnar småbarnspedagogik på deltid:

Håkansböle daghem
Dickursby daghem
Daghemmet Timotej
Trollebo daghem

Nyheter

Twitter