Klubbar

Klubbar

Avgiftsfri klubbverksamhet inom småbarnspedagogik ordnas i Vanda för barn i åldern 2,5–5 år.

Barn som vårdas hemma med hemvårdsstöd eller av andra orsaker kan delta i klubbverksamheten.

Klubbarna leds av barnträdgårdslärare och barnskötare. Verksamheten är målinriktad och planerad. Det centrala i verksamheten är lek och samspel med andra barn genom sång, rörelse, lek och pyssel.medan andra samlas på eftermiddagen 2–3 gånger i veckan. Verksamhetstiden är 2–3 timmar per dag beroende på barnets ålder.

Nyheter

Twitter