Svenskspråkig småbarnpedagogik
vid Kartanonkosken päiväkoti

På Aviapolis-området ordnas svenskspråkig småbarnpedagogik i en barngrupp vid Kartanonkosken päiväkoti. Daghemmet har plats för ca 115 barn. Den svenskspråkiga gruppen är en sk. syskongrupp och i gruppen placeras 12-21 barn beroende på barnens ålder. Den pedagogiska verksamheten i gruppen följer Plan för småbarnspedagogik i Vanda (2017) samt målsättningarna i lagen om småbarnspedagogik. Pedagogerna och fostrarna i den svenskspråkiga gruppen pratar konsekvent svenska med barnen. Gruppen samarbetar också med de övriga barngrupperna i daghemmet.
I Vanda kan ett barn få en svenskspråkig dagvårdsplats om barnets modersmål är svenska, barnets ena förälder eller vårdnadshavare talar svenska eller om barnet tidigare har vistats i en svenskspråkig miljö.


Mer information ger daghemsföreståndare Tarja Turunen, tfn. 0405084738, e-post: fornamn.efternamn@vantaa.fi

Kartanonkosken päiväkoti

Nyheter

Twitter