Daghemmet Kanel, privat dagvård

Kanel är beläget i Mårtensdal i bottenvåningen av ett höghus (120m2) med en egen skyddad lekpark på gården. Lägenheten har fyra rum och kök och egen ingång.

I Vanda erbjuds huvudsakligen privat dagvård i finskspråkiga barngrupper på daghem, i gruppfamiljedaghem och familjedagvård. Privat dagvård är ett tryggt alternativ, eftersom kommunen handleder och övervakar de privata serviceproducenternas verksamhet.

  • Köptjänstdaghemmen och gruppfamiljedaghemmen är privata enheter vars tjänster Vanda stad köper. Man ansöker om plats till enheterna genom att fylla i Vanda stads dagvårdsansökningsblankett. Avgifterna för dagvården fastsälls enligt de kommunala avgifterna.
  • Till de privata dagvårdenheter som fungerar med stöd för privat vård av barn ansöks om plats genom att direkt ta kontakt till dagvårdsplatsen. Vårdnadshavaren och serviceproducenten uppgör ett avtal om de praktiska dagvårdsarrangemangen och avgifterna. Familjerna kanansöka om stöd för privat vård av barn från FPA.

Daghemmet Kanel

Skrapbergsliden 2

Nyheter

Twitter