Dagvårdsplatsgaranti för barn i dagvård

I Vanda tillämpas ett system med dagvårdsplatsgaranti som ger ett barn som varit i dagvård rätt att återvända till det tidigare daghemmet eller, i mån av möjlighet, till den tidigare familjedagvårdsplatsen efter avbrottet i dagvården.

För dagvårdsgarantin gäller följande:

1) avbrottet i dagvården pågår sammanhängande i minst två månaders tid
2) barnet har varit i dagvård i minst fyra månader innan dagvården avbryts
3) ett skriftligt avtal om att dagvården avbryts görs upp med daghemmets föreståndare
3) familjen ska senast en månad innan avtalstiden går ut skriftligen meddela ifall barnet återgår till dagvården efter avbrottet
4) meddelande för de barn som återgår till dagvården i augusti ska göras senast den 31 maj
5) om dagvårdsplatsgarantin fortsätts, ingås ett nytt avtal om detta.
Barnet kan återgå till dagvården alla andra månader utom juni eller juli, då det egna vårdstället kan vara stängt.

För den tid dagvården avbryts kan man hos FPA ansöka om stöd för vård av barn i hemmet.
Att avbryta dagvården med dagvårdsplatsgaranti passar till exempel familjer vars äldre barn tas bort från dagvården då en ny familjemedlem föds, eller familjer där en vårdnadshavare blir arbetslös.

Nyheter

Twitter