Barnet i småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogik

Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn där tyngdvikten framförallt ligger på pedagogiken. Målet med småbarnspedagogiken är att stöda barnets uppväxt, utveckling och lärande samt att främja barnets välbefinnande. I Vanda ordnas småbarnspedagogik i daghem, familje- och gruppfamiljedaghem. Familjen kan välja kommunal eller privat småbarnspedagogik. För barn som vårdas i hemmet erbjuder staden verksamhet i klubbar inom småbarnspedagogiken, öppna daghem, invånarparker samt vårdhjälpservice då familjen tillfälligt behöver hjälp med vården av barn.

Dagvård

Den dagvård som kommunen ordnar är en del av småbarnspedagogiken. I dagvården kombineras barnets rätt till småbarnspedagogisk verksamhet med föräldrarnas rätt att få en vårdplats för sitt barn. I Vanda kan barnet vara i svenskspråkig dagvård i ett daghem eller gruppfamiljedaghem och på finska även i familjedagvård.

Dagvården kan ordnas i kommunal eller privat regi. Kommunerna ordnar dagvård allt efter behovet och verksamhetstiderna kan variera från några timmar per dag till vård dygnet runt. Alla barn under skolåldern har i Finland lagstadgad rätt att enligt föräldrarnas val antingen få en kommunal dagvårdsplats eller stöd för hemvård eller privat vård av barn.

Nyheter

Twitter