Ansökning

Ansökning

Ansökan om en plats i småbarnspedagogiken

Ansökan om plats för ett barn i småbarnspedagogiken i kommunal eller privat dagvård kan lämnas in året om. Ansökan ska lämnas in senast fyra månader innan barnet behöver platsen. Om behovet av dagvård uppstår plötsligt ska ansökan lämnas in minst två veckor innan barnet behöver dagvårdsplatsen. Den som ansöker om privat dagvård ska själv kontakta vårdstället. Beslutet om dagvårdsplats skickas till familjen skriftligen eller elektroniskt.

Ansökningstiden till klubbverksamheten är april månad men ansökan kan också lämnas in året om.

Småbarnspedagogiken inom huvudstadsregionen

Familjer bosatta i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla kan ansöka om dagvårdsplats för sitt barn också i de andra städerna i huvudstadsregionen utöver den stad familjen är bosatt i. Detta gäller dock inte dagvård som anordnas som köptjänst eller dygnetruntdagvård som anordnas av staden.
Om familjen flyttar till en annan kommun inom huvudstadsregionen kan barnet behålla sin dagvårdsplats i den tidigare hemkommunen tills barnet börjar skolan. Diskutera alltid vårdplatsarrangemangen med daghemmets föreståndare vid flytt till en annan kommun.

Nyheter

Twitter