Gemensam ansökan

Gemensam ansökan ordnas två gånger om året. I vårens gemensamma ansökan finns det tusentals utbildningsalternativ för unga, i både gymnasier och yrkesanstalter runtom i Finland. På hösten kan man ansöka till vissa yrkesläroanstalter.

Gemensam ansökan sker på en e-blankett via Studieinfo-portalen. På blanketten antecknas 3-5 alternativ i prioritetsordning. Prioritetsordningen beaktas vid beviljandet av studieplats.

Vidare information om utbildingar, valkriterier och ansökningsporcessen hittas också på Studieinfo.

Vandagymnasierna och yrkesanstalten Varia presenteras i broschyren Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus Vantaalla som delas ut till alla nionde- och tiondeklassistser i Vanda.

Nyheter

Twitter