Arbetstider och lov

Allmänt om arbetstider och lov

Läsåret 2018 - 2019

Höstterminen 2018 (91 arbetsdagar)

Höstterminen ti 14.8 - fre 22.12.2018
Höstlov to 18.10 - fre 19.10.2018 (vecka 42)

Vårterminen 2019 (96 arbetsdagar)

vårterminen må 7.1- lör 1.6.2019
vinterlov må 18.2 - fre 22.2.2019 (vecka 8)

Allmänt om arbetstider och lov

Läsåret har 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas dock med självständighetsdagen, trettondagen och första maj, när dessa infaller på en annan vardag än lördag. Undervisningsnämnden beslutar årligen i oktober–november om den tidpunkt då skolarbetet inleds och om lov under läsåret samt tidpunkterna för enskilda lovdagar.

Skolans läsår indelas i höst- och vårtermin

Höstterminen inleds i augusti och avslutas i december före julaftonen (24.12). Under höstterminen infaller höstlovet då eleverna har några dagar ledigt och dessutom är Finlands självständighetsdag 6.12 en lovdag. Vårterminen inleds i januari, arbetsdagen efter trettondagen, och terminen avslutas alltid lördagen vecka 22. Under vårterminen infaller vinterlovet vecka 8 då eleverna har en vecka ledigt samt påsklovet i mars–april. Första maj (1.5) och Kristi himmelsfärdsdag är också lovdagar. Skolorna meddelar avvikande arbetstider och lov i sina egna informationsbrev.

Nyheter

Twitter