Stöd för anhörigvård

Personer med funktionsnedsättning, långtidssjuka eller åldringar vilka vårdas hemma av anhöriga eller andra närstående kan få s.k. stöd för anhörigvård. Stödet inkluderar vårdarvode för vårdaren, samt tjänster som ser till att den närstående har möjlighet till fritid utanför vårduppgifterna.

Det ekonomiska stödet till vårdaren är skattepliktig inkomst och vårdaren har rätt till pension enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016). Stöd för anhörigvård ges på basen av beslutet från vårdbehovsutredningen. Som vårdare måste man själv ta reda på hur stödet för närståendevård eventuellt påverkar ens rätt till arbetsmarknadsstöd eller arbetslöshetsdagpenning.

Ärenden som rör anhörigvård av individer med funktionedsättning sköts av handikappservicen. Du ansöker om stödet genom att fylla i en blankett om stöd för anhörigvård som du hittar här.

Blanketten finns också tillgänglig på Vandainfo och på handikappservicens kontor. Ansökan skickas till handikappservicens kontor på adressen Vårdträdsgränden 17, 01360, Vanda. Handikappservicens telefonnummer är 09 8392 4682 och du når dem alla vardagar mellan 9.30-11.30. Du kan också ta kontakt per epost på vammaispalvelut @ vantaa.fi.

Motionsförmån för anhörigvårdare

Anhörigvårdare kan besöka stadens simhallar och gym gratis. På plats måst man visa en max två månader gammal lönekvitto där det står "anhörigvårdare" som jobbtitel. Här hittar du stadens simhallar och gym.

Läs mer om anhörigvård av äldre och stöd för anhörigvård här.

Nyheter

Twitter