Vanligaste frågor

När får jag ett beslut på de tjänster jag sökt?
Behandlingstiden är 1-3 månader.

Vilka bilagor behövs då jag gör en ansökan gällande närståendevård eller personlig assistans?
Om du inte aktivt erhåller handikapptjänster från tidigare, är det viktigt att i samband med ansökan skicka med någon av följande bilagor; B eller C läkarintyg, ett utdrag från Kanta registret där hälsotillstånder framkommer eller lov att kontrollera uppgifterna elektroniskt. Observera att detta lov inte gäller patientuppgifter från HUS. Dessa bör levereras som kopior.

Hur skickar jag min ansökan?
Ansökan kan sändas till Klienthandledningsenheten Råtorpsvägen 8 A ,3 vån., 01600 Vanda.

Vart skickar jag skattekort när ja arbetar som närståendevårdaren eller personlig assistent?
Personlig assistans: Klienthandledningsenheten för handikapptjänster, Råtorpsvägen 8 A, 3 vån,. 01600 Vanda .

Närståendevård: Gullbräcksvägen 1, 01300 Vanda

Nyheter

Twitter