Akut mun- och tandhälsovård

Vid munhälsovårdens tandläkarjour behandlas brådskande och akuta värk- och olycksfallspatienter.

Jour vardagar kl. 8–14

 • Dickursby hälsostationer, tidsbokning fr.o.m. kl. 7.30 på telefonnumret 09 8393 5300.
 • Barn och ungdomar under 18 år som behöver akutvård får med tidsbeställning vård på den tandkliniksom ligger närmast hemadressen.

Jourmottagning kvällar, veckoslut och helgdagar som infaller på en vardag

 • Jourverksamheten för befolkningen som helhet sköts vid Haartmanska sjukhusets brådskande akutvård (Haartmansgatan 4, 00290 Helsingfors) mån.–fre. kl. 14–21, lör.–sön. och helgdagar som infaller på en vardag kl. 8–21. Anmälan om behovet av akutvård görs via tidsbokningen på tfn 09 3104 9999

Nattjour kl. 21–8

 • Jour vid Tölö sjukhus olycksfallsstation (Tölögatan 40, 00260 Helsingfors) i anslutning till den mun- och käkkirurgiska jourmottagningen.
 • Tidsbeställning och bedömning av vårdbehovet tfn 09 471 87708.
 • Bedömning av vårdbehovet kan också utföras på plats.
 • Vid nattjouren sköts de patienter som behöver vård omedelbart.

Allvarliga skador

Kriterier för akut munhälsovård

 • svullnad
 • svårighet att öppna munnen helt
 • munnen går ej att stänga
 • svårighet att svälja
 • feber i samband med ovannämnda
 • olycksfall/ stor tandskada
 • sår i munnen
 • blödning efter t.ex. tandutdragning, ifall munnen verkar fyllas med blod snabbt
 • hård värk som inte lindras av värkmedicin
 • långvarig värk, även om tanden inte irriteras av t.ex. kallt eller varmt
 • värk som hindrar sömn
 • spricka i tanden i samband med ovannämnda symptom
 • stor, utseendemässigt störande spricka i framtanden
 • fast tandställning som skadats och sticks i munnen, om det inte går att vaddera tandställningen med t.ex. tuggummi eller tandställningsvax

Situationer där akut munhälsovård inte behövs

 • lindrig värk som kan avhjälpas med värkmedicin
 • ilningar vid kallt eller varmt
 • spricka i tand eller plomb

Hur brådskande vårdbehovet är bedöms via telefon.

Nyheter

Twitter