Tandvårdsjouren

Vid munhälsovårdens tandläkarjour behandlas brådskande och akuta värk- och olycksfallspatienter.

Jour vardagar kl. 8–14

  • Dickursby och Myrbacka hälsostationer, tidsbokning fr.o.m. kl. 7.30 på telefonnumret 09 8393 5300.
  • Barn och ungdomar under 18 år som behöver akutvård får med tidsbeställning vård på den tandkliniksom ligger närmast hemadressen.

Jourmottagning kvällar, veckoslut och helgdagar som infaller på en vardag

  • Jourverksamheten för befolkningen som helhet sköts vid Haartmanska sjukhusets brådskande akutvård (Haartmansgatan 4, 00290 Helsingfors) mån.–fre. kl. 14–21, lör.–sön. och helgdagar som infaller på en vardag kl. 8–21. Anmälan om behovet av akutvård görs via tidsbokningen på tfn 09 3104 9999

Nattjour kl. 21–8

  • Jour vid Tölö sjukhus olycksfallsstation (Tölögatan 40, 00260 Helsingfors) i anslutning till den mun- och käkkirurgiska jourmottagningen.
  • Tidsbeställning och bedömning av vårdbehovet tfn 09 471 87708.
  • Bedömning av vårdbehovet kan också utföras på plats.
  • Vid nattjouren sköts de patienter som behöver vård omedelbart.

Allvarliga skador

Nyheter

Twitter