Tandvård

Tandvård ordnas enligt vårdbehovet. Hur brådskande vårdbehovet är bedöms i telefon eller vid besök på någon av mun- och tandhälsovårdens mottagningar.

I brådskande och akuta fall av tandvärk och vid olycksfall söker du dig till tandvårdsjouren.

I situationer som inte kräver brådskande akutvård, boka tid till mun- och tandhälsans centraliserade tidsbokning.

I e-tjänsten kan du kontrollera, flytta eller avboka en redan bokad tid. Vårdnadshavarna för barn i 3- och 5-årsåldern kan också boka tid på webben för barnets munkontroll.

Du påverkar din egen munhälsa genom dina dagliga val. Hälsosamma levnadsvanor och en god munhygien har en stor inverkan på tändernas och munnens hälsotillstånd.