Hälsostationernas gemensamma telefonnummer

 • Tidsbokning till hälsostationen:vardagar kl. 8–12, tfn 09 839 50000
 • Hälsorådgivning: vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 10023
 • Läs mer

Myrbacka hälsostation

Kontakta Myrbacka hälsostation utan att köa

Klicka in dina symtom i webbtjänsten! Du kan göra den elektroniska bedömningen när som helst, också kvällstid och under helger, och slipper därmed telefonköer. Med hjälp av tjänsten hänvisas kommuninvånarna snabbare och utan omvägar till rätt vård och undersökningar.

Akuta sjukdomsfall

De patienter som plötsligt insjuknar och som inte har någon egen husläkare kan fritt välja vilken som helst av dagpoliklinikerna vid Vanda hälsostationer. Hälsostationernas köläge.

Brådskande vård vid Myrbacka hälsostation

 • Patienter som inte har en egen husläkare: uppsök hälsostationen kl. 8–16, tidsbokning inte nödvändig.
 • Patienter med husläkare: Tidsbokning till hälsostationen:vardagar kl. 8–12, tfn 09 839 50000
  • I akuta ärenden ber vi dig kontakta hälsostationen genast på morgonen och i icke brådskande ärenden (t.ex. provsvar) senare under dagen.
 • Hälsorådgivning i Vanda hjälper dig alla vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 10023.

Brådskande vård kvälls- och nattetid samt veckoslut och vid allvarliga sjukdomsfall

 • Söka dig till hälsocentraljouren vid Pejas sjukhus (Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda), tfn 09 471 67060. Hälsocentraljouren har öppet dygnet runt.

Ring 112 i nödsituationer.

Icke brådskande ärenden

Vill du boka tid eller höra dig för om laboratoriesvar?

Vill du fråga om råd?

 • Hälsorådgivning i Vanda hjälper dig alla vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 10023.

Fråga hälsovårdaren

 • Hälsovårdarnas telefonmottagning måndagar–fredagar kl. 12–13, tfn 09 8393 5264

Hälsovårdarna ger bland annat råd i frågor som rör diabetes, levnadssätt, kolesterol och blodtryck. Du kan också boka tid till hälsovårdarens mottagning under telefontid eller elektroniskt.

Elektronisk tidsbokning

Klienter vid Myrbacka hälsostation kan boka tid elektroniskt till sjukskötare, diabetesskötare, familjeplaneringsrådgivning samt läkarens telefonmottagning. Patienter som inte har någon husläkare kan också boka tid till läkarmottagningen elektroniskt. E-tjänsterna är avsedda för icke brådskande ärenden.

Tidsbokning för döva och hörselskadade

Döva och hörselskadade bosatta i Vanda kan boka eller avboka en mottagningstid per sms. Då mottagningstiden bokas kan skötaren skicka ytterligare frågor om klientens hälsotillstånd per sms.

 • Skriv ditt namn, din personbeteckning samt orsaken till att du behöver en mottagningstid i ditt sms. Skicka meddelandet till numret 040 838 9945.

Den reumatologiska vården

Husläkarna har hand om reumapatienternas vård på hälsostationerna. Vid Myrbacka och Dickursby hälsostationer verkar dessutom reumatologiska enheter. Husläkaren har möjlighet att konsultera enhetens specialist i reumatologi.

Reumaenheten i Myrbacka betjänar västra Vanda medan Dickursbyenheten betjänar mellersta och norra Vanda. Kontakten med reumaenheten sköts via teamet vid den egna hälsostationen. För reumaenheten behövs läkarremiss.

Behöver du vaccineras?

Från och med den 31 oktober ges vaccinationer på sjukskötarens mottagning (2. vån)

 • tisdagar kl. 14-15 utan tidsbokning
 • torsdagar kl. 8-9 genom tidsbokning

Du kan boka tid på webben eller du kan ring ditt eget vårdteam måndagar–fredagar kl. 12–13, tfn 09 8393 5264

På mottagningen ges basvaccinationer (tetanus-d, polio, MPR) samt basvaccinationer för resenärer (ta med dina egna vaccin). För frivilliga vaccinationer behövs ett läkarrecept.

Vid Myrbacka hälsostation verkar dessutom en vaccinationsmottagning för resenärer gemensam för alla Vandabor.

Lär mer om vaccinationer för resenärer

Mät blodtrycket

Vid Myrbacka hälsostation finns en egenvårdshörna i aula 1 och 6 i andra våningen. I egenvårdshörnan kan du mäta blodtrycket och där finns olika slags anvisningar för att främja det egna välbefinnandet.

IBD-mottagning för patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar

Vid Myrbacka hälsostation verkar en IBD-mottagning som vänder sig till Vandabor med inflammatoriska tarmsjukdomar. Till dessa sjukdomar hör till exempel ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

Vid IBD-mottagningen arbetar en IBD-skötare, hälsocentralläkare och en specialist inom gastroenterologi. För att komma till mottagningen behövs läkarremiss. IBD-skötaren kan också kontaktas direkt per telefon onsdagar kl. 13–14 på numret 050 314 5731.

Nyheter

Twitter