Hälsostationernas gemensamma telefonnummer

 • Tidsbokning till hälsostationen:vardagar kl. 8–12, tfn 09 839 50000
 • Hälsorådgivning: vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 10023
 • Läs mer

Mårtensdals hälsostation

Vaccinationerna fortsätter på Mårtensdals hälsostation 12–16.11.2018

 • 6 vån.
 • mån.–fre. kl. 8.00–11.00, utan tidsbokning
 • mån.–tors. kl. 12.00–15.30, genom elektronisk tidsbokning www.vanda.fi/tidsbestallning

tors-fre 22.11-23.11.2018

Se anvisningarna för elektronisk tidsbokning www.vanda.fi/influensa.

Förbered dig inför vaccinationen:
Klä dig i en skjorta/blus som det är lätt att ta av sig (Inte skjortblus)
Ta av dig jackan i god tid innan du går in i rummet och plocka fram ditt FPA-kort.
Observation under 15 min, då det serveras kaffe/te, saft till barn.

Varmt välkommen!

Akuta sjukdomsfall

De patienter som plötsligt insjuknar och som inte har någon egen husläkare kan fritt välja vilken som helst av dagpoliklinikerna vid Vanda hälsostationer. Hälsostationernas köläge.

Brådskande vård vid Mårtensdal hälsostationen:

 • Patienter som inte har någon husläkare: uppsök hälsostationens dagpoliklinik kl. 8–16, utan tidsbeställning.
 • Patienter med husläkare: Tidsbokning till hälsostationen:vardagar kl. 8–12, tfn 09 839 50000
 • Hälsorådgivning i Vanda hjälper dig alla vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 10023.

Brådskande vård kvälls- och nattetid samt veckoslut och vid allvarliga sjukdomsfall

 • Söka dig till hälsocentraljouren vid Pejas sjukhus (Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda), tfn 09 471 67060. Hälsocentraljouren har öppet dygnet runt.

Ring 112 i nödsituationer.

Icke brådskande ärenden

Vill du boka tid eller höra dig för om laboratoriesvar?

Vill du fråga om råd?

 • Hälsorådgivning i Vanda hjälper dig alla vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 10023.

Fråga hälsovårdaren

 • Hälsovårdarens telefonmottagning och tidsbeställning vardagar kl. 12–13, tfn 09 839 50002

Hälsovårdaren ger bland annat råd i frågor som rör levnadssätt, den mentala hälsan, diabetes, blodtryck och kolesterol. Du kan också boka tid till hälsovårdarens mottagning via teamens telefonnummer eller elektroniskt.

Elektronisk tidsbokning

Klienter vid Mårtensdals hälsostation kan boka tid elektroniskt till sjukskötare, diabetesskötare samt familjeplaneringsrådgivning. Patienter som inte har någon husläkare kan också boka tid till läkarmottagningen elektroniskt.

Diabetesenheten och familjeplaneringsenheten ligger vid Myrbacka hälsostation (Jönsasvägen 4). E-tjänsterna är avsedda för icke brådskande ärenden.

Tidsbokning för döva och hörselskadade

Döva och hörselskadade bosatta i Vanda kan boka eller avboka en mottagningstid per sms. Då mottagningstiden bokas kan skötaren skicka ytterligare frågor om klientens hälsotillstånd per sms.

 • Skriv ditt namn, din personbeteckning samt orsaken till att du behöver en mottagningstid i ditt sms. Skicka meddelandet till numret 0400 828 748.

Hjälp vid missbruksproblem

Om du själv eller någon närstående har ett beroendeproblem som oroar dig kan du fråga råd av en erfarenhetsexpert inom missbrukararbetet. Erfarenhetsexperten har själv brottats med liknande problem och har utbildat sig för att hjälpa andra som befinner sig i motsvarande situation. Du kan boka tid till erfarenhetsexpertens mottagning måndagar, tisdagar och fredagar kl. 12-13, tfn 050 318 1649 eller boka tid på webben.

Behöver du vaccineras?

Vaccinationer ges utan tidsbokning tisdagar kl. 14-15 vid hälsovårdarnas mottagning i 5 våningen. På mottagningen ges basvaccinationer (tetanus-d, polio, MPR) samt basvaccinationer för resenärer (ta med dina egna vaccin). För frivilliga vaccinationer behövs ett recept som du får av läkaren.

Obs! Vaccination mot gula febern och recept för malariaprofylax fås endast på vaccinationsmottagningen för resenärer i Dickursby och Myrbacka.

Lär mer om vaccinationer för resenärer

Mät blodtrycket

Egenkontrollhörnan för mätning av blodtrycket finns på hälsostationens 4 våning. Vår personal hjälper vid behov.

IBD-mottagning för patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar vid Myrbacka hälsostation

Vid Myrbacka hälsostation (Jönsasvägen 4) verkar en IBD-mottagning som vänder sig till Vandabor med inflammatoriska tarmsjukdomar. Till dessa sjukdomar hör till exempel ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

Vid IBD-mottagningen arbetar en IBD-skötare, hälsocentralläkare och en specialist inom gastroenterologi. För att komma till mottagningen behövs läkarremiss. IBD-skötaren kan också kontaktas direkt per telefon onsdagar kl. 13–14 på numret 050 314 5731.

Nyheter

Twitter