Meddelande 12.11.2018

Hissarna på Korso hälsostation fungerar i B-trappan men inte i A-trappan, vilket gör det svårare att ta sig till rådgivningen. Felet åtgärdas som bäst. Vi beklagar situationen.

Meddelande 11.9.2018

Verksamheten vid Korso hälsostation normaliseras 12.11.2018

Korso hälsostations brådskande vård flyttar tillbaka till Korso hälsostation från Björkby hälsostation 12.11.2018. Det finns inte längre något behov att flytta vården, eftersom utbildningarna inför införandet av systemet Apotti har genomförts. Korsobor som behöver brådskande vård kan söka sig som vanligt till Korso hälsostation från och med 12.11.2018.

Patienter vid Korso hälsostation som behövt brådskande vård har fått vård på Björkby hälsostation från och med 17.9.2018. Syftet enligt den ursprungliga planen var att Korsoborna får brådskande vård på Björkby hälsostation under perioden 17.9–31.1.2019.

Orsaken till flytten var att trygga tillgången till brådskande vård medan hälsostationernas verksamhet förnyas.

Korso hälsostation

Akuta sjukdomsfall

De patienter som plötsligt insjuknar och som inte har någon egen husläkare kan fritt välja vilken som helst av dagpoliklinikerna vid Vanda hälsostationer. Hälsostationernas köläge.

Brådskande vård vid Korso hälsostation:

  • Patienter som inte har en egen husläkare: uppsök hälsostationen kl. 8–16, tidsbokning inte nödvändig.
  • Patienter med husläkare: Tidsbokning till hälsostationen:vardagar kl. 8–12, tfn 09 839 50000
  • Hälsorådgivning i Vanda hjälper dig alla vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 10023.

Brådskande vård kvälls- och nattetid samt veckoslut och vid allvarliga sjukdomsfall

  • Söka dig till hälsocentraljouren vid Pejas sjukhus (Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda), tfn 09 471 67060. Hälsocentraljouren har öppet dygnet runt.

Ring 112 i nödsituationer.

Icke brådskande ärenden

Vill du boka tid eller höra dig för om laboratoriesvar?

Fråga hälsovårdaren

  • Hälsovårdarens telefontid vardagar kl. 12–13, tfn 09 839 50004

Hälsovårdaren ger bland annat råd i frågor som rör levnadssätt, den mentala hälsan, diabetes, blodtryck och kolesterol. Du kan också boka tid till hälsovårdarens mottagning via vårdteamens telefonnummer.

Tidsbokning för döva och hörselskadade

Döva och hörselskadade bosatta i Vanda kan boka eller avboka en mottagningstid per sms. Då mottagningstiden bokas kan skötaren skicka ytterligare frågor om klientens hälsotillstånd per sms.

  • Skriv ditt namn, din personbeteckning samt orsaken till att du behöver en mottagningstid i ditt sms. Skicka meddelandet till numret 043 825 2157.

Elektronisk tidsbokning

Klienter vid Korso hälsostation kan även boka tid elektroniskt. På webben kan tider bokas till sjukskötare, diabetesskötare, familjeplaneringsrådgivningen samt läkarens telefonmottagning.

Diabetesenheten och familjeplaneringsenheten ligger vid Björkby hälsostation (Vårdträdsgränden 15). Socialservicens e-tjänster är avsedda för icke brådskande ärenden.

Hjälp vid missbruksproblem

Om du själv eller någon närstående har ett beroendeproblem som oroar dig kan du fråga råd av missbrukarvårdaren vid Korso hälsostation. Du kan boka tid till missbrukarvårdarens mottagning genom att ringa respektive teams telefonnummer.

Behöver du vaccineras?

Vaccinationer ges utan tidsbokning torsdagar kl. 8–9, mottagning vid aula 2. På mottagningen ges basvaccinationer (tetanus-d, polio, MPR) samt frivilliga vaccinationer (ta med dina egna vaccin). För frivilliga vaccinationer behövs ett recept som du får av läkaren.

Obs! Vaccination mot gula febern och recept för malariaprofylax fås endast på vaccinationsmottagningen för resenärer i Dickursby och Myrbacka.

Lär mer om vaccinationer för resenärer

Mät blodtrycket

Egenvårdshörnan för mätning av blodtrycket finns invid rum 21, i slutet av entrékorridoren. Vår personal hjälper vid behov.

IBD-mottagning för patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar vid Myrbacka hälsostation

Vid Myrbacka hälsostation (Jönsasvägen 4) verkar en IBD-mottagning som vänder sig till Vandabor med inflammatoriska tarmsjukdomar. Till dessa sjukdomar hör till exempel ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

Vid IBD-mottagningen arbetar en IBD-skötare, hälsocentralläkare och en specialist inom gastroenterologi. För att komma till mottagningen behövs läkarremiss. IBD-skötaren kan också kontaktas direkt per telefon onsdagar kl. 13–14 på numret 050 314 5731.

Hälsostationernas gemensamma telefonnummer

  • Tidsbokning till hälsostationen:vardagar kl. 8–12, tfn 09 839 50000
  • Hälsorådgivning: vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 10023
  • Läs mer

Nyheter

Twitter