Hälsostationernas gemensamma telefonnummer

 • Tidsbokning till hälsostationen:vardagar kl. 8–12, tfn 09 839 50000
 • Hälsorådgivning: vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 10023
 • Läs mer

Håkansböle hälsostation

Akuta sjukdomsfall

De patienter som plötsligt insjuknar och som inte har någon egen husläkare kan fritt välja vilken som helst av dagpoliklinikerna vid Vanda hälsostationer. Hälsostationernas köläge.

Om du behöver brådskande vård ska du

 • Vardagar kl. 8–16: komma till hälsostationen utan tidsbeställning. Anmäl dig för bedömning av vårdbehovet helst under förmiddagen, dock senast kl. 15.
 • Kvällar, nätter samt veckoslut och vid allvarliga sjukdomsfall: ska du söka dig till hälsocentraljouren vid Pejas sjukhus (Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda), tfn 09 471 67060. Hälsocentraljouren har öppet dygnet runt.
 • Ring 112 i nödsituationer.

Icke brådskande ärenden

Vill du boka tid eller höra dig för om laboratoriesvar?

Vill du fråga om råd?

 • Hälsorådgivning i Vanda hjälper dig alla vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 10023.

Sjukskötarmottagning

 • Utan tidsbeställning måndag–fredag kl. 8–11.
 • Du kan också boka mottagningstid per telefon kl. 8–10 och kl. 13–14, tfn 09 8392 2202

På sjukskötarmottagningen tar vi hand om smärre olycksfall, sköter om sår, ger injektioner och skriver ut sjukledighetsintyg. Sjukskötaren ger också vaccinationer.

Fråga hälsovårdaren

 • Hälsovårdarens telefontid vardagar kl. 12–13, tfn 09839 26557

Hälsovårdaren ger bland annat råd i frågor som rör levnadssätt, den mentala hälsan, diabetes, blodtryck och kolesterol. Du kan också boka tid till hälsovårdarens mottagning per telefon.

Elektronisk tidsbokning

Klienterna vid Håkansböle hälsostation kan boka tid till sjukskötare, diabetesskötare, psykiatrisk sjukskötare eller till familjerådgivningen.Den elektroniska tidsbokningen är avsedd för icke brådskande ärenden.

Tidsbokning för döva och hörselskadade

Döva och hörselskadade bosatta i Vanda kan boka eller avboka en mottagningstid per sms. Då mottagningstiden bokas kan skötaren skicka ytterligare frågor om klientens hälsotillstånd per sms.

 • Skriv ditt namn, din personbeteckning samt orsaken till att du behöver en mottagningstid i ditt sms. Skicka meddelandet till numret 040 5755 958.

Hjälp vid missbruksproblem

Om du själv eller någon närstående har ett beroendeproblem som oroar dig kan du fråga råd av en erfarenhetsexpert inom missbrukararbetet. Erfarenhetsexperten har själv brottats med liknande problem och har utbildat sig för att hjälpa andra som befinner sig i samma situation. Du kan boka tid till erfarenhetsexpertens mottagning måndagar–onsdagar kl. 12–13, tfn 050 318 1649 eller boka tid på webben.

Behöver du vaccineras?

Vaccinationer ges utan tidsbokning på sjukskötarens mottagning måndagar–fredagar kl. 8–11. På mottagningen ges basvaccinationer (tetanus-d, polio, MPR) samt basvaccinationer för resenärer (ta med dina egna vaccin). För frivilliga vaccinationer behövs ett läkarrecept.

Obs! Vaccination mot gula febern och recept för malariaprofylax fås endast på vaccinationsmottagningen för resenärer i Dickursby och Myrbacka.

Mät blodtrycket

Vid hälsostationen i anslutning till hälsovårdarnas väntrum finns en hörna där du själv kan mäta blodtrycket. Egenkontrollhörnan har öppet under hälsostationens öppettider.

IBD-mottagning för patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar vid Myrbacka hälsostation

Vid Myrbacka hälsostation (Jönsasvägen 4) verkar en IBD-mottagning som vänder sig till Vandabor med inflammatoriska tarmsjukdomar. Till dessa sjukdomar hör till exempel ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

Vid IBD-mottagningen arbetar en IBD-skötare, hälsocentralläkare och en specialist inom gastroenterologi. För att komma till mottagningen behövs läkarremiss. IBD-skötaren kan också kontaktas direkt per telefon onsdagar kl. 13–14 på numret 050 314 5731.

Nyheter

Twitter