Hälsostationernas gemensamma telefonnummer

 • Tidsbokning till hälsostationen:vardagar kl. 8–12, tfn 09 839 50000
 • Hälsorådgivning: vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 10023
 • Läs mer

Dickursby hälsostation

Vaccinationerna fortsätter på Dickursby hälsostation 12–16.11.2018

 • 6 vån.
 • mån.–fre. kl. 12.00–15.30, utan tidsbokning
 • mån.–tors. kl. 08.00–11.00, genom elektronisk tidsbokning www.vanda.fi/tidsbestallning

tors-fre 22.11-23.11.2018

Se anvisningarna för elektronisk tidsbokning www.vanda.fi/influensa.

Förbered dig inför vaccinationen:
Klä dig i en skjorta/blus som det är lätt att ta av sig (Inte skjortblus)
Ta av dig jackan i god tid innan du går in i rummet och plocka fram ditt FPA-kort.
Observation under 15 min, då det serveras kaffe/te, saft till barn.

Varmt välkommen!

Akuta sjukdomsfall

De patienter som plötsligt insjuknar och som inte har någon egen husläkare kan fritt välja vilken som helst av dagpoliklinikerna vid Vanda hälsostationer. Hälsostationernas köläge.

Brådskande vård vid Dickursby hälsostation:

Kom till hälsostationen:

 • Uppsök hälsostationen på morgonen kl. 8–11.15 och ta ett könummer till det egna teamets jour.
 • På eftermiddagen kl. 12–16 sköts patienter som behöver omedelbar vård med könummer i team 3.

Eller boka tid:

 • Tidsbokning till hälsostationen:vardagar kl. 8–12, tfn 09 839 50000
 • Du kommer väl ihåg att kontakta oss genast på morgonen vid akuta ärenden.

Hälsorådgivning i Vanda hjälper dig alla vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 10023.

Brådskande vård kvälls- och nattetid samt veckoslut och vid allvarliga sjukdomsfall

 • Söka dig till hälsocentraljouren vid Pejas sjukhus (Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda), tfn 09 471 67060. Hälsocentraljouren har öppet dygnet runt.

Ring 112 i nödsituationer.

Icke brådskande ärenden

Vill du boka tid?

Vill du höra dig för om laboratoriesvar?

 • Du kan be att få undersökningsresultat ardagar kl. 12–13 tfn 09 839 30209

Vill du fråga om råd?

 • Hälsorådgivning i Vanda hjälper dig alla vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 10023.

Fråga hälsovårdaren

Hälsovårdens telefontid mån.–fre. kl. 12–13, tfn 09 839 50005

Hälsovårdarna hjälper bland annat i frågor som rör levnadssätt, diabetes, kolesterol och minnestest samt ger laboratoriesvar. Du kan också boka tid till hälsovårdarens mottagning under telefontiden eller elektroniskt.

Elektronisk tidsbokning

Vid Dickursby hälsostation är det möjligt boka tid elektroniskt. Mottagnings- och telefontider till läkare, sjukskötare och hälsovårdare kan bokas elektroniskt. Den elektroniska tidsbokningen är avsedd för icke brådskande ärenden.

Tidsbokning för döva och hörselskadade

Döva och hörselskadade bosatta i Vanda kan boka eller avboka en mottagningstid per sms. Då mottagningstiden bokas kan skötaren skicka ytterligare frågor om klientens hälsotillstånd per sms.

 • Skriv ditt namn, din personbeteckning samt orsaken till att du behöver en mottagningstid i ditt sms. Skicka meddelandet till numret 050 314 6326.

Den reumatologiska vården

Husläkarna har hand om reumapatienternas vård på hälsostationerna. Vid Dickursby och Myrbacka hälsostationer verkar dessutom reumatologiska enheter. Husläkaren har möjlighet att konsultera enhetens specialist i reumatologi.

Dickursby reumaenhet betjänar mellersta och norra Vanda medan enheten i Myrbacka betjänar västra Vanda. Kontakten med reumaenheten sköts via teamet vid den egna hälsostationen. För reumaenheten behövs läkarremiss.

Behöver du vaccineras?

Basvaccinationer ges på sjukskötarmottagningen. Du kan boka tid via teamens telefonnummer ellerelektroniskt.

Vid Dickursby hälsostation verkar dessutom en vaccinationsmottagning för resenärer gemensam för alla Vandabor. Vid vaccinationsmottagningen får du bl.a. vaccination mot gula febern och recept för malariaprofylax.

Mät blodtrycket

Dickursby hälsostations egenvårdshörna för kontroll av blodtrycket ligger på 2 våningen.

IBD-mottagning för patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar vid Myrbacka hälsostation

Vid Myrbacka hälsostation (Jönsasvägen 4) verkar en IBD-mottagning som vänder sig till Vandabor med inflammatoriska tarmsjukdomar. Till dessa sjukdomar hör till exempel ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

Vid IBD-mottagningen arbetar en IBD-skötare, hälsocentralläkare och en specialist inom gastroenterologi. För att komma till mottagningen behövs läkarremiss. IBD-skötaren kan också kontaktas direkt per telefon onsdagar kl. 13–14 på numret 050 314 5731.

Nyheter

Twitter