Hälsostationernas gemensamma telefonnummer

 • Tidsbokning till hälsostationen:vardagar kl. 8–12, tfn 09 839 50000
 • Hälsorådgivning: vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 10023
 • Läs mer

Björkby hälsostation

Björkby hälsostations tjänster är hårt belastade för tillfället på grund av personalbrist.
3. - 4.9.2018 tidbeställning har exceptionellt stängt kl.10.00.

Akuta sjukdomsfall

De patienter som plötsligt insjuknar och som inte har någon egen husläkare kan fritt välja vilken som helst av dagpoliklinikerna vid Vanda hälsostationer. Hälsostationernas köläge.

Brådskande vård vid Björkby hälsostation:

 • Patienter som inte har en egen husläkare: uppsök hälsostationen kl. 8–16, tidsbokning inte nödvändig.
  • Anmälning i väntrummet, aula 1.
  • Anmäl dig till bedömning av vårdbehovet senast kl. 15.
 • Patienter med husläkare: Tidsbokning till hälsostationen:vardagar kl. 8–12, tfn 09 839 50000
 • Hälsorådgivning i Vanda hjälper dig alla vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 10023.

Brådskande vård kvälls- och nattetid samt veckoslut och vid allvarliga sjukdomsfall

 • Söka dig till hälsocentraljouren vid Pejas sjukhus (Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda), tfn 09 471 67060. Hälsocentraljouren har öppet dygnet runt.

Ring 112 i nödsituationer.

Sjukskötarjour utan tidsbeställning

Du kan utan tidsbeställning besöka dejourerande sjukskötarens mottagning i följande ärenden:

 • akuta sår, lindrigare olycksfall, bett
 • om du är blodtryckspatient med klara symptom
 • om du misstänker könssjukdom
 • intyg för förälder om vård av sjukt barn
 • behov av kortvarig sjukledighet: magsjuka, förkylning, diagnosticerad migrän

Obs! Svalg- och urinprov tas inte vid Björkby hälsostation. Kontakta hälsostationen vid behov. Provtagningen sker med remiss vid HusLab.

Icke brådskande ärenden

Vill du boka tid eller höra dig för om laboratoriesvar?

Vill du fråga om råd?

 • Hälsorådgivning i Vanda hjälper dig alla vardagar kl. 8–16, tfn 09 839 10023.

Fråga hälsovårdaren

 • Hälsovårdarens telefontid vardagar kl. 12–13, tfn 09 839 37439

Hälsovårdaren ger bland annat råd i frågor som rör levnadssätt, den mentala hälsan, diabetes, blodtryck och kolesterol. Du kan boka tid till hälsovårdarens mottagning genom att ringa respektive teams telefonnummer.

Elektronisk tidsbokning

Klienter vid Björkby hälsostation kan boka tid elektroniskt till sjukskötare, diabetesskötare, familjeplaneringsrådgivning samt läkarens telefonmottagning. Den elektroniska tidsbokningen är avsedd för icke brådskande ärenden.

Vid Björkby hälsostation verkar också hälsocentralens barnläkarmottagning som omfattar hela Vanda och riktar sig till barn i åldern 0–6 år. Mottagningstider bokas elektroniskt. Hälsocentralens barnläkarmottagning är belägen i B-trappan, 2 vån., väntrum 3.

Tidsbokning för döva och hörselskadade

Döva och hörselskadade bosatta i Vanda kan boka eller avboka en mottagningstid per sms. Då mottagningstiden bokas kan skötaren skicka ytterligare frågor om klientens hälsotillstånd per sms.

 • Skriv ditt namn, din personbeteckning samt orsaken till att du behöver en mottagningstid i ditt sms. Skicka meddelandet till numret 050 304 2777.

Hjälp vid missbruksproblem

Om du själv eller någon närstående har ett beroendeproblem som oroar dig kan du fråga råd av en erfarenhetsexpert inom missbrukararbetet. Du kan boka tid till missbrukarvårdarens mottagning per telefon måndagar–fredagar kl. 8–12, tfn 09 839 37402.

Behöver du vaccineras?

Vaccinationer ges utan tidsbokning fredagar kl. 8–9. Du hittar mottagningen vid väntrum 4, ta könummer i väntrummet.

På mottagningen ges basvaccinationer (tetanus-d, polio) samt basvaccinationer för resenärer (ta med dina egna vaccin). För frivilliga vaccinationer behövs ett recept som du får av läkaren.

Obs! Vaccination mot gula febern och recept för malariaprofylax fås endast på vaccinationsmottagningen för resenärer i Dickursby och Myrbacka.

Mät blodtrycket

Vid hälsostationen i aula 1 (till höger om hissarna) finns en egenkontrollhörna där du själv kan mäta blodtrycket.

IBD-mottagning för patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar vid Myrbacka hälsostation

Vid Myrbacka hälsostation (Jönsasvägen 4) verkar en IBD-mottagning som vänder sig till Vandabor med inflammatoriska tarmsjukdomar. Till dessa sjukdomar hör till exempel ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

Vid IBD-mottagningen arbetar en IBD-skötare, hälsocentralläkare och en specialist inom gastroenterologi. För att komma till mottagningen behövs läkarremiss. IBD-skötaren kan också kontaktas direkt per telefon onsdagar kl. 13–14 på numret 050 314 5731.

Nyheter

Twitter