Närskogarnas år 2017

2017 blickar Vanda mot närskogsområdena runtom i staden. Syftet med Närskogarnas år 2017 är att lyfta fram skogen i vår närhet och bland annat upplysa om dess användning för rekreationsändamål.

Meningen är att temaåret ska öppna våra ögon för närskogarnas värde och vikt, skapa medvetenhet och bedöma deras behov av skötsel. Dessutom syftar projektet till att trygga den biodiversiteten i skogarna runt om i Vanda. Under året kommer Vanda Stad också att ta i bruk sin nya skogsbruksplan.

Närskogarnas år presenteras också för skolklasser och daghem och låter barnen diskutera skogs- och miljöfrågor och hur de påverkas av dem, bland annat genom att prata om hur man gör när man vårdas skogsområden nära bebyggelse, hur man bygger och planerar parker, och hur sådant påverkar deras t.ex. fritidsaktiviter och sportande.

Närskogens år är en del av Finland100-firandet.

Alltid nära till skogen

Varje vandabo har ett skogsområde i snitt ungefär 300 meter från sitt hem.

I Vanda finns skogsytor på runt 8000 hektar, och staden äger ungefär 3500 av dessa. Dessutom innehar staden även mindre så kallade parkskogar på ungefär tusen hektar, som är mindre skogsområden som ligger i anslutning till bebyggelse.

Nyheter

Twitter