Kultur för barn och unga

Askartelukuva, Taidetalo Pessi

I Vanda erbjuds barn, unga och barnfamiljer, liksom daghem och skolor högklassiga och mångsidiga konst- och kulturtjänster. .

I programmet ingår bl.a. musik, teater, cirkus, utställningar och guidningar, kurser och workshoppar samt evenemang för allmänheten runtom i Vanda.

I Vanda finns det två konsthus: Konsthuset Pessi i Dickursby och Konsthuset Totem i Myrbacka. Barnens konsthus ordnar mångsidig verksamhet för familjens minstingar men också konstkurser, workshoppar och hobbyverksamhet för skolelever. Utöver konsthusen kan konst och kultur upplevas och utövas också vid flera olika kulturmål och på de ställen där det ges konstundervisning runtom i Vanda. För skolor och daghem finns ett eget mångsidigt programutbud.

I Vandas kulturkalender presenteras också olika slags program och tips som passar barn, unga och familjer. Njut av kulturen och bekanta dig med Vandas barnkulturverksamhet!

Kulturkarusellen

Kulturprogram för barn och unga.

Projektet Konsttestarna har startat

Vanda kulturservice deltar i genomförandet av projektet i Nyland.
www.konsttestarna.fi

Kontaktinformation

Reeli Karimäki
Chef för barnkultur och kulturproduktion

040 524 1403
reeli.karimaki@vantaa.fi

Konvaljvägen 20 C 4. vån.
01300 Vanda

Min vän, min kompis – Bilder från barndomen

Min vän, min kompis -utställning; verkstad och guidning för förskolegrupper och årskurserna 1–4.

Nyheter

Twitter