Ledningsgruppen

Vanda stad och dess organisation med nästan 12 000 anställda leds av stadsdirektören och fem biträdande stadsdirektörer.

Vanda stads organisation

Vanda stads organisation

Organisationen är indelad i fem verksamhetsområden: stadsdirektörens verksamhetsområde, verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice, verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö, bildningsväsendets verksamhetsområde samt verksamhetsområdet för social- och hälsovård.

Ledningens kontaktuppgifter

Kari Nenonen
Stadsdirektör
Stationsvägen 7, 01300 Vanda
09 8392 2101
Sekreterare: Satu Ahlroos, 09 8392 2102

Martti Lipponen
Biträdande stadsdirektör, koncern- och invånarservicen
Konvaljvägen 14 A, 01300 Vanda
09 8392 2033

Jukka T. Salminen
Biträdande stadsdirektör, social- och hälsovården
Peltolavägen 2 D, 01300 Vanda
09 8392 2800
Sekreterare: Minna Pirinen, 09 8392 3790

Hannu Penttilä
Biträdande stadsdirektör, markanvändning, byggnad och miljö
Konvaljvägen 28, 01300 Vanda
09 8392 9019
Sekreterare: Anastasia Susi, 09 8392 6229

Elina Lehto-Häggroth
Biträdande stadsdirektör, bildningsväsendet
Stationsvägen 6 A, 01300 Vanda
09 8392 2301
Sekreterare: Helvi Pesonen, 09 8392 2104

Jaakko Niinistö
Biträdande stadsdirektör, koncern- och invånarservicen
Konvaljvägen 13, 01300 Vanda
09 8392 2112
Sekreterare: Jaana Theman, 09 8392 2113

Till ledningsgruppen hör också:

Kirsi-Marja Lievonen, personaldirektör
09 839 27187

Patrik Marjamaa,ekonomidirektör
09 839 28542

Hanna Ormio, förvaltningsdirektör
09 839 22484

José Valanta, näringsdirektör
09 839 21108

E-post: fornamn.efternamn(at)vantaa.fi

Nyheter

Twitter