Vanda i korthet

Vanda är Finlands fjärde största stad, med över 219 000 invånare. Knappt 20 procent av vandaborna är under 16 år och 15 procent är över 64 år. Var tionde vandabo är utländsk medborgare och i staden talas det därför utöver finska och svenska också över etthundra andra språk. I Vanda finns 107 332 arbetsplatser och stadens arbetsplatssufficiens är 108 procent. Flest arbetsplatser finns inom parti- och detaljhandel, transport och lagerhållning samt industri.

Areal (1.1.2017)

Sammanlagd areal 240,34 km2
Landområden 238,37 km2
Vattenområden 1,97 km2
Invånare/land-km2 920

Befolkningsstruktur (1.1.2017)

Befolkning totalt 219 341
Kvinnor 51 %
0-6-åringar 8,6 %
7-15-åringar 10,4 %
16-64-åringar 66,0 %
65+-åringar 15,0 %

Språk och nationalitet (1.1.2017)

Finskspråkiga 80,8 %
Svenskspråkiga 2,6 %
Personer med ett främmande språk som modersmål 16,6 %
Utländska medborgare 10,7 %

Arbetsmarknad och ekonomi

Arbetsplatser (31.12.2014) 107 332
Arbetsplatssufficiens (31.12.2014) 107,5 %
Arbetslöshetsgrad (31.12.2016) 12,0 %
Skattesats (2017) 19,00 %

Bostadsproduktion år 2016

Lägenheter totalt 2955
- varav småhus 12,4 %
- varav ägarbostäder 54,8 %