Vanda i korthet

Vanda är Finlands fjärde största stad, med över 214 000 invånare. Knappt 20 procent av vandaborna är under 16 år och 14,8 procent är över 64 år. Var tionde vandabo är utländsk medborgare och i staden talas det därför utöver finska och svenska också över etthundra andra språk. I Vanda finns 106 420 arbetsplatser och stadens arbetsplatssufficiens är 105 procent. Flest arbetsplatser finns inom parti- och detaljhandel, transport och lagerhållning samt industri.

Areal (1.1.2016)

Sammanlagd areal 240,34 km2
Landområden 238,36 km2
Vattenområden 1,98 km2
Invånare/land-km2 900

Befolkningsstruktur (1.1.2016)

Befolkning totalt 214 605
Kvinnor 51 %
0-6-åringar 8,7 %
7-15-åringar 10,4 %
16-64-åringar 66,0 %
65+-åringar 14,8 %

Språk och nationalitet (1.1.2016)

Finskspråkiga 81,9 %
Svenskspråkiga 2,6 %
Personer med ett främmande språk som modersmål 15,4 %
Utländska medborgare 10,0 %

Arbetsmarknad och ekonomi

Arbetsplatser (31.12.2013) 106 420
Arbetsplatssufficiens (31.12.2013) 105,8 %
Arbetslöshetsgrad (31.12.2013) 10,3 %
Skattesats (2016) 19,00 %

Bostadsproduktion år 2015

Lägenheter totalt 2629
- varav småhus 16,2 %
- varav ägarbostäder 54,6 %